Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Eichler

V období okolo roku 1890, pravděpodobně až do 30. let, vyráběla v Ústí nad Labem firma Hermann Eichler geodetické přístroje a pomůcky, včetně minutových teodolitů.
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
  • HERMANN EICHLER AUSSIG A./E.

Konstrukční zajímavosti
  • krabicová libela ve svislé ose přístroje

Informace o stavu přístroje
  • zachovalý

Více