Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit

Thomas Digges poprvé použil název teodolit ve spise z roku 1571 pro přístroj, který byl jen úpravou měřického kvadrantu. Předchůdcem teodolitu bylo též polimetrum Martina Waldseemüllera z roku 1512 nebo Bordův kruh pro měření úhlů v obecné rovině.

První teodolit postavil 1730 anglický mechanik John Sisson (též: John Dollond, 1760). Prof. J. T. Mayer v roce 1753 popsal metodu měření vodorovných úhlů repeticí, která zvyšovala přesnost a dovolila zmenšit průměr děleného kruhu.

B. Jesse Ramsden v roce 1780 zavedl tzv. anglické uspořádání os teodolitu, vyjádřené schematem A < L > P. (Písmena značí alhidádu, limbus, podložku.) Autorem francouzského uspořádání A > P > L se stal Jean Charles Borda roku 1784. Německou sestavu A > L > P sestrojil počátkem 19. st. Georg von Reichenbach, dnes je nejpoužívanější.

Jednoosé teodolity dovolují jen otáčení A po L, nelze nastavit počáteční čtení. U dvouosých teodolitů mají každé dva prvky ve schématu vlastní ustanovky, může však docházet ke strhnutí limbu; přesné teodolity mají limbus s přesazováním (reiterací), resp. na postrk.

Triangulační teodolity v 19. století byly často s anglickou sestavou, alhidáda „plavala“ nad limbem, k seřízení vzdálenosti sloužil mikrometrický šroub. Konstrukční výška nedovolila použít prokladný dalekohled.

V 18. až 20. století byl teodolit obvykle doplněn vestavěnou nebo sázecí buzolou (případně usměrňovačem), odtud název buzolní teodolit.

Teodolitová buzola byl jednoduchý teodolit s hodinovým kruhem s magnetkou obvykle místo vodorovného kruhu a často též s excentrickým dalekohledem pro strmé záměry v lesnictví nebo důlním měřictví.

V roce 1909 zavedl H. Wild u firmy Zeiss jako novinku zakryté stavěcí šrouby.

Důlní měřič Brandenberg v roce 1912 publikoval svůj důlní závěsný teodolit (též: kyvadlový teodolit), který podle jeho návrhu vyrobila firma Hildebrandt. Výhodou je snadnější horizontace a možnost rychlého použití čepových centrací bodů v bocích štoly.

Ve 2. polovině 19. století se v konstrukci vedle mosazi začala uplatňovat ocel, kovové slitiny a umělé hmoty, přístroj byl zakryt opláštěním. V té době se objevily první konstrukce, umožňující na centrovaném stativu záměnu přístrojů, tj. původní varianta trojpodstavcové soupravy, v níž lze přístroj vyjmout z třínožky. Také se začalo používat barevné lakování, které později rozlišovalo nejznámější firmy.

Závod Askania Berlín zavedl 1942 fotoregistraci kruhů teodolitů podle návrhu Gigase, nabízel ji též Wild u teodolitu T3 (tzv. registrační teodolity). Firma Fennel vyráběla tzv. kódový teodolit, u nichž čtení kruhů bylo registrováno na děrnou pásku. Od 60. let 20. století byla indexová libela nahrazena kompenzátorem.

V roce 1984 dokončil H. Kahmen se svými spolupracovníky na TU Hannover první motorizovaný (servo-) teodolit. Zhruba v letech 1985–1990 se u dálkoměrů totálních stanic přestávají používat tzv. hnízda hranolů, byla zavedena funkce automatického trackingu a cílení, byly konstruovány tzv. robotické totální stanice.

Teodolity jsou dnes často nahrazeny totální stanicí, která má navíc dálkoměr.

teodolit
 
Stolle

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Heinr. Stolle Vhmr.prag fec. et Inuet

Konstrukční zajímavosti
 • Nemá dalekohled  - má pár průzorů
 • teodolit je vybaven tabulkami/pomůckami pro různé druhy odečtů
 • vodorovný kruh je čten pomocí příčného měřítka na 1 místě
 • svislý kruh čten podle gravitačního sklonoměru
 • astronomické a goniometrické tabulky sin, cos, tg, sec
 • azimutální sluneční hodiny
 • zlacená mosaz

Informace o používání přístroje
 • dvůr císaře Rudolfa II

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý světový unikát

Více
teodolit
 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • horizontální sluneční hodiny
 • příčné měřítko pro čtení na vodorovném kruhu
 • průzory místo dalekohledu

Informace o stavu přístroje
 • vodorovný kruh je zatuhlý - drhne

Více
teodolit
 
Dollond

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Dollond London

Konstrukční zajímavosti
 • libely nemají rysky
 • okulár má integrovaný kryt
 • pohyb dalekohledu po svislém kruhu pomocí ozubeného převodu - vzniká excentricita
 • je vybaven elevačním šroubem
 • busola obsahuje kresbu větrné růžice
 • osová prstencová ustanovka a čtyři stavěcí šrouby

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
teodolit
 
Reichenbach

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Reichenbach Utzschneider Liebherr in München

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - obdoba Bordova kruhu
 • integrovaná sluneční clona hlavního dalekohledu
 • repetiční přístroj
 • pomocný dalekohled pro kontrolu stability (zvětšení pomocného dalekohledu je 25x)
 • pravděpodobně chybí velmi přesná alhidádová libela (pouze držáky)
 • není vyloučena dodatečná přestavba
 • vodorovný kruh lze po přemontování posadit do svislé polohy
 • v případě kruhu ve svislé poloze je k dispozici velmi přesná nivelační libela
 • v transportní bedně je protizávaží, které nelze použít
 • stavěcí šrouby opatřeny hrotem (do dřeva, je možno přidat patku na pilíř)

Informace o používání přístroje
 • velmi přesná měření

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý
 • pravděpodobně neúplný
 • unikát

Více
teodolit
 
Schablass

Název výrobce uvedený na přístroji
 • J. Schablaß in Wien

Konstrukční zajímavosti
 • teodolitová buzola, buzola má číslování v hodinách i stupních proti směru hodinových ručiček 
 • jednoosá konstrukce

Informace o používání přístroje
 • výuka

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý, chybí alhidádová krabicová libela

Více
teodolit
buzolní teodolit 
Brandeis

Název výrobce uvedený na přístroji
 • R. M. Brandeis

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • na Hz kruhu levostranné a pravostranné číslování
 • buzola odnímatelná

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT ev. č B58 a 2336

Informace o stavu přístroje
 • zničený nitkový kříž
 • schází vynášecí deska buzoly

Více
teodolit
 
Lingke

Název výrobce uvedený na přístroji
 • A. Lingke & Co. Freiberg i. S.

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný kruh je v krytu
 • na dalekohledu dvě libely (nivelační a 15" příčná sázecí )
 • dalekohled je prokladný jedním koncem + překladný
 • odklopná clona na objektivu

Informace o stavu přístroje
 • chybí lupy všech odečítacích pomůcek
 • chybí nitkový kříž, nelze definovat nitkový dálkoměr
 • chybí trubice křížové libely rovnoběžné se záměrou

Více
teodolit
 
Osterland

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuvedeno

Konstrukční zajímavosti
 • křížová libela je umístěná nad dalekohledem (kolmá na záměru)
 • "dvojitá trojnožka"

Informace o stavu přístroje
 • ryskový kříž je pootočený, nelze zaostřit
 • chybí optická část odečítací pomůcky č. I (vodorovného kruhu)
 • pravděpodobně chybí hrubá ustanovka vodorovného kruhu, mechanismus jemné ustanovky je patrný

Více
teodolit
 
Breithaupt

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F. W. Breithaupt & Sohn

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: univerzální repetiční teodolit, mosaz
 • obvodové ustanovky
 • excentrický dalekohled
 • na V kruhu nejsou lupy
 • po montáži překladný dalekohled

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01001897/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • poškozený
 • prasklé krycí sklo II. vernieru V kruhu
 • při otáčení na sebe naráží Hz ustanovky
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
Spitra

Název výrobce uvedený na přístroji
 • O.Spitra in Prag

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • dvojí číslování vodorovného kruhu
 • výrobek vnuka zakladatele

Informace o stavu přístroje
 • chybí ostření dalekohledu
 • chybí nitkový kříž
 • chybí lupa u jedné odečítací pomůcky vod. kruhu
 • chybí nivelační libela
 • vypadlá střelka buzoly

Více
teodolit
 
Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand früher Aug. Lingke u. Co. G. m.b. H. Freiberg in Sachsen.

Informace o používání přístroje
 • používán ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze

Informace o stavu přístroje
 • citlivost libel nelze určit 

Více
teodolit
 
GEBR. FROMME WIEN

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Gebr. Fromme Wien

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzola teodolitová se segmentem svislého kruhu
 • buzola je spojena s vynášecí deskou
 • připojení na čep se 3 svislými šrouby
 • nitkový kříž nezřetelný, dalekohled znečištěný

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01016186/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • neúplný
 • znečištěná optika
 • odřená stupnice svislého segmentu
 • v dílně provizorně zajištěna klopná osa dalekohledu proti vypadávání z ložiska
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
Spitra

Název výrobce uvedený na přístroji
 • O. Spitra Prague

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - teodolitová buzola
 • odnímatelná celokruhová buzola s vynášecí deskou

Informace o používání přístroje
 • původní vlastník ČVŠT v Praze, ev.č. 35640

Informace o stavu přístroje
 • není vidět nitkový kříž

Více
teodolit
 
G. CORADI. ZURICH

Název výrobce uvedený na přístroji
 • G. CORADI. ZURICH

Konstrukční zajímavosti
 • alhidádový čep demontovatelný ze spodní části s dvojicí protitlačných vodorovných šroubů
 • upevnění na stativ středovým šroubem

Informace o používání přístroje
 • vysokoškolská výuka
 • na alhidádě barvou napsáno E. J. N 77

Informace o stavu přístroje
 • úplný, zatuhlý
 • citlivost alhidádové libely nelze určit 

Více
teodolit
Duplex 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • světově 1. teodolit se skleněným kruhem
 • určen pro důlně-měřické práce
 • 2 dalekohledy - přímý a lomený hranolem 90° pro šikmé záměry (záměrné osy  jsou rovnoběžné), zvětšení druhého je dalekohledu 15x a má prostý nitkový kříž
 • vodorovný kruh je v krytu
 • magnetický usměrňovač
 • 131a: signalizační terč (ev.č. K316) váha 2690g; šířka 130mm; délka 130mm; výška 395mm
 • 131c: signalizační terč (ev.č. K317) váha 1840g; šířka 125mm; délka 150mm; výška 310mm
 • ve svislých osách signalizačních terčů je umístěna krabicová libela
 • osvětlení signalizačních terčů - svíčka (131a), olejová lampa (131c)

Informace o používání přístroje 
 • vyroben v malé sérii

Informace o stavu přístroje
 • mikroskopy odečítacích pomůcek vodorovného kruhu jsou nečitelné (špinavý obraz - nelze zaostřit)
 • citlivost libel nelze určit (pouze 2 rysky)
 • znečištěná optika dalekohledu

Více
teodolit
 
Fromme

Název výrobce uvedený na přístroji
 • GEBR. FROMME WIEN

Konstrukční zajímavosti
 • v.č. buzoly 2322

Informace o stavu přístroje
 • nelze určit citlivost nivelační libely pro poškození
 • citlivost alhidádové libely nelze určit - pouze 2 rysky
 • drobné nečistoty v optice

Více
teodolit
triangulační 
Heyde

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Gustav Heyde Dresden

Konstrukční zajímavosti
 • triangulační teodolit s volným a překladným dalekohledem
 • šroub chodu (tlaku) alhidády
 • dvě stupnice Hz kruhu: vnější pro hrubé nastavení, vnitřní měřická
 • výměnné okuláry (Ryšavý: zvětšení 36x, 54 x)

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001691/000

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý
 • nefunkční ustanovka
 • kruhy nečitelné
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand frueher Aug. Lingke u. Co. G.m.b.H. Freiberg/Sachsen

Konstrukční zajímavosti
 • univerzální přístroj malých rozměrů
 • sázecí libela na klopné ose, nivelační reverzní libela na dalekohledu
 • čtení vodorovného kruhu 2 mikroskopy s bubínkovým mikrometrem
 • čtení svislého kruhu 1 vernierem

Informace o používání přístroje
 • ČVUT, f. stavební, katedra nižší geodézie, nyní k. speciální geodézie, stará inv. č. 440, 1718
 • tzv. Malý Hildebrand, obchodně velmi úspěšný

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý, zatuhlý, asi chybí magnetický usměrňovač

Více
teodolit
 
Rost

Název výrobce uvedený na přístroji
 • R. & A. Rost Wien a Srb a Štys Praha

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzolní teodolit
 • zřejmě dodatečná úprava s použitím buzoly jiné firmy
 • Hz kruh číslován po 5°, pomocná stupnice po 20´
 • reverzní nivelační libela

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01001193/000
 • přístroj z konce 19. stol., rekonstrukce v 1. třetině 20. stol.

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand früher Aug. Lingke

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: teodolitová buzola s excentrickým dalekohledem
 • obvodové ustanovky
 • upevnění na stativ hákem
 • bez vodorovného kruhu
 • reverzní nivelační libela

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. 301, D3-01001206/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika

Více
teodolit
vytyčovací 
Georg Buterschön

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Georg Buterschön Bahrenfeld b. Hamburg

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: vytyčovací přístroj
 • 2 identické pravoúhle zkřížené dalekohledy s omezeným pohybem
 • rozsah sklonu zhruba: horní +50° / -85°, dolní +16° / -16°
 • bez číslovaných kruhů

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT

Informace o stavu přístroje
 • opravena chybná montáž
 • chybí trubice nivelační libely a 1 víčko dalekohledu
 • odpařená náplň krabicové libely
 • pilířová podložka pod S0311
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
Heyde

Název výrobce uvedený na přístroji
 • G. Heyde Dresden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: univerzální teodolit s limbem na postrk
 • lomený dalekohled, sklopný asi 40° oboustranně  od horizontu, délka cca 121+172 mm
 • mikrometry se 100 dílky na jemných ustanovkách obou kruhů
 • osvětlení záměrného kříže

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové DK3-01016212/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • na svislém kruhu není patrná dělená stupnice, mikroskopy nejasné
 • strhávání alhidády
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
Eichler

Název výrobce uvedený na přístroji
 • HERMANN EICHLER AUSSIG A./E.

Konstrukční zajímavosti
 • krabicová libela ve svislé ose přístroje

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
teodolit
 
Fromme

Název výrobce uvedený na přístroji
 • GEBR.FROMME WIEN

Konstrukční zajímavosti
 • dalekohled prokladný jednou stranou, pouze se sejmutou excentrickou buzolou

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
 
Fennel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne in Cassel D.R.P. No122901

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - diagramový tachymetr
 • ostření je prováděno posunem objektivu
 • na alhidádě místěn úchop pro otáčení podél svislé osy přístroje
 • ryskový kříž odpovídá konstrukci diagramového tachymetru

Informace o stavu přístroje
 • mezi nosníky dalekohledu schází krabicová libela nebo buzola
 • zatuhlý pohyb v obou osách

Více
teodolit
 
Zimmer

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Gebr. Zimmer. Stuttgart.

Konstrukční zajímavosti
 • horizontace pouze krabicovou libelou ve středu alhidády
 • vodorovný kruh je v krytu
 • stupnice svislého kruhu
 • repetiční (dvouosý)

Informace o stavu přístroje
 • ulomená patka jednoho stavěcího šroubu
 • znečištěná optika odečítacích pomůcek

Více
teodolit
6R 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. & Jan Frič Praha

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný kruh v krytu
 • triangulační teodolit, nemá svislý kruh

Informace o používání přístroje
 • údajně ojediněle používán při budování JTSK na moravsko-slovenském pomezí.

Informace o stavu přístroje
 • mikrometrický šroub odečítací pomůcky není plně funkční
 • nelze určit citlivost alhidádové libely (pouze 2 rysky)

Více
teodolit
 
Breithaupt

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F.W. Breithaupt & Sohne Cassel.

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - triangulační teodolit
 • vodorovný kruh  v krytu
 • omezený rozsah pohybu dalekohledu ve svislé rovině
 • nastavení vůle chodu alhidády

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně jedna z VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • znečištěný obraz
 • nečitelný kruh

Více
teodolit
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič Praha

Informace o stavu přístroje
 • chybí lupa na segmentu výškového kruhu
 • nemá botky na stavěcích šroubech

Více
teodolit
 
Morin H.

Název výrobce uvedený na přístroji
 • H.MORIN II RUE DULONG PARIS

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný a svislý kruh jsou v krytu
 • repetiční uspořádání os
 • velmi malé rozměry a hmotnost

Informace o stavu přístroje
 • nastavení nuly vodorovného kruhu nefunkční
 • hrubá ustanovka vod. kruhu nefunkční
 • kruhy nečitelné

Více
teodolit
buzolní teodolit 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOSEF & JAN FRIČ

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • v přepravním pouzdře přiložena pro odnímatelnou buzolu deska pro kartýrování
 • upevnění na stativ - speciální obdoba čepového stativu

Informace o používání přístroje
 • v servisu u firmy Meopta (Srb a Štys) 5.3.1956

Více
teodolit
 
Fennel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzolní repetiční teodolit
 • buzola sázecí, s otočnou bubínkovou stupnicí
 • mikrometr svislé ustanovky
 • nitkový kříž nezřetelný

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001713/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • zatuhlý
 • znečištěná optika
 • buzola nefukční
 • odřené nebo znečištěné kruhy
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný kruh v krytu

Informace o stavu přístroje
 • 1 odečítací pomůcka vodorovného kruhu nefunkční - ohnutý držák lupy
 • poškozený nitkový kříž - chybí spodní dálkoměrné vlákno
 • citlivost alhidádových libel nelze určit - pouze 2 rysky

Více
teodolit
 
Rost

Název výrobce uvedený na přístroji
 • R & A  ROST WIEN

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • vodorovný kruh je v krytu
 • dalekohled je prokladný jedním koncem + překladný
 • hrubá ustanovka svislého kruhu je obvodová
 • buzola nad klopnou osou dalekohledu, v příslušenství vynášecí deska

Informace o stavu přístroje
 • dělení odečítacích pomůcek je zoxidované, místy nečitelné
 • optická část odečítací pomůcky svislého kruhu je zdeformovaná - nelze odečítat
 • alhidádové libely mají 2 rysky (nelze určit citlivost)

Více
teodolit
 
Rost

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Rudolf & August Rost

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: přesný repetiční teodolit
 • pomocná stupnice Hz kruhu s vernierem pro nastavení cílení

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01002168/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • nelze číst vodorovný kruh, pravděpodobně vteřinová přesnost
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. a Jan Frič Praha

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: přesný repetiční teodolit
 • na vodorovném kruhu hrubé čtení pro zacílení

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01001693/000

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý
 • znečištěná optika
 • nečitelný vodorovný kruh
 • chybí krajní vlákno nitkového kříže
 • reprezentativní
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
Fennel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - triangulační teodolit
 • odnímatelný dalekohled

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně jedna z technických VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • tuhé otáčení vodorovného kruhu

Více
teodolit
Aa-1 
Süss

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Süss N-Budapest

Konstrukční zajímavosti
 • odnímatelný dalekohled

Informace o stavu přístroje
 • nečitelné a neúplné odečítací pomůcky
 • schází aretace točné osy dalekohledu

Více
teodolit
 
Fennel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - triangulační teodolit
 • osvětlení odečítacích pomůcek
 • výška se sázecí libelou je 460 mm

Informace o používání přístroje
 • použito pro měření v československé trigonometrické síti

Více
teodolit
 
Breithaupt

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F. W. Breithaupt & Sohn Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzola teodolitová
 • zakryté kruhy

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01001108/000

Informace o stavu přístroje
 • neúplný
 • zatuhlý
 • znečištěná optika
 • nepůvodní trojnožka
 • nejasný nitkový kříž
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
Fennel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: repetiční teodolit
 • reverzní nivelační libela
 • dalekohled prokladný objektivem a překladný

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001699/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič Praha

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • vodorovný a svislý kruh v krytu

Informace o stavu přístroje
 • pootočený nitkový kříž
 • alhidádová libela - pouze dvě rysky - nelze určit citlivost

Více
teodolit
 
Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Hildebrand – Reiss – Wichmann Werke

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: repetiční teodolit

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001755/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • znečištěná optika
 • s pohybem dalekohledu se strhává deska s indexovou libelou a lupami čtení V kruhu

Více
teodolit
 
W. Stiegel & Sohn Kassel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • W. Stiegel & Sohn Kassel

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný a svislý kruh jsou v krytu
 • dalekohled je prokladný jedním koncem + překladný

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
buzolní 
Breithaupt

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F. W. Breithaupt & Sohn

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: repetiční buzolní teodolit
 • reverzní nivelační libela
 • ryskový dálkoměr

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. D3-01001708/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • silně poškrábané kruhy
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neznámý (na přístroji kruhový ornament snad s písmeny C, S, F)

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: repetiční teodolit
 • použitelný jako nadirový provažovač (otvor v alhidádě, víčko)
 • postavení na stolek
 • dalekohled prokladný oběma konci i překladný
 • 3 stavěcí šrouby, závit pro upínací šroub cca 40 mm

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01002143/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • vodorovný kruh pro znečištění nečitelný
 • na svislém kruhu vernier II nečitelný
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
Breithaupt

Název výrobce uvedený na přístroji
 • W. Breithaupt & Sohn Kassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzolní teodolit – tachymetr
 • zakryté kovové kruhy, okénko na svislém kruhu zespodu
 • čtení svislého a hodinového kruhu společně posuvnou obdélníkovou lupou pomocí 2 zrcátek
 • reverzní nivelační libela
 • alhidádová krabicová libela

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01016188/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS - PRAHA

Informace o stavu přístroje
 • zoxidované stupnice kruhů
 • otáčení vodorovného kruhu je zatuhlé
 • mechanizmus svislé ustanovky je nefunkční (protitlakový píst nefunguje)
 • citlivost alhidádové libely nelze určit - pouze 2 rysky

Více
teodolit
triangulační teodolit 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - triangulační teodolit
 • unikát čs. konstrukcí a výroby
 • možnost nastavení chodu stavěcích šroubů
 • nemá vertikální kruh
 • postavení na pilíř

Informace o stavu přístroje
 • dělení kruhu a odečítací pomůcka nejsou rovnoběžné

Více
teodolit
 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit vestavěný na úhlovou hlavici
 • přístroj je vybaven kulovým čepem pro horizontaci rukou
 • v buzole je excentricky umístěna krabicová libela
 • zajímavé spojení přístrojů odlišné přesnosti a použití

Informace o používání přístroje
 • Předpokládáme hrubší měřické práce v lesnictví: nivelace, tachymetrie s magnetickou orientací, vytyčování průseků

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
repetiční teodolit 
Kern

Název výrobce uvedený na přístroji
 • KERN AARAU
Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - repetiční teodolit

Informace o stavu přístroje
 • nefunkční ustanovky - nelze nastavit nulové čtení na vodorovném kruhu
 • chybí okuláry čtecích mikroskopů

Více
teodolit
 
Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand früh. Aug. Lingke

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: univerzální přesný teodolit 
 • Vodorovný kruh s hrubou stupnicí pro vyhledání cíle a jemnou se zářezovým mikrometrem
 • Indexová libela s dělením 0 až 30 po 2 mm

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001720/000

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý
 • znečištěná optika
 • kruhy nečitelné, čtení Hz snad 1", V snad 20"
 • poškozené levé ložisko dalekohledu
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
THB 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS
Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl naposledy používán ve firmě pt geodet, která se zaměřovala na důlní měřictví a inženýrskou geodézii

Více
teodolit
Th. B. 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS - PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • křížová libela kolmá na záměru není funkční

Více
teodolit
THN 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB a ŠTYS - PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný i svislý kruh v krytu
 • indexová libela v krytu (dělený obraz)

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlá osa svislého kruhu
 • nitkový kříž je pootočený

Více
teodolit
Th D 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • elektrické osvětlení

Informace o stavu přístroje
 • nelze určit citlivost indexové libely - koencidenční sledování

Více
teodolit
Th. IV 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • tangentový šroub vodorovného kruhu pro měření délek na vodorovnou lať

Informace o stavu přístroje
 • citlivost alhidádové libely nelze určit - nemá rysky

Více
teodolit
THN 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Srb a Štys

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - univerzální  repetiční teodolit

Více
teodolit
DK2 
Kern

Název výrobce uvedený na přístroji
 • KERN AARAU

Konstrukční zajímavosti
 • konstruktér: Dr. H. Wild
 • pouze 2 stavěcí šrouby - postavení na kulovou hlavu stativu
 • hranolové čtení indexové libely

Informace o stavu přístroje
 • přístroj nemá originální transportní pouzdro
 • nemá nitkový kříž

Více
teodolit
T3 
Wild Heerburgg

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG

Konstrukční zajímavosti
 • kruhy jsou v krytu
 • indexová libela je v krytu (dělený obraz)
 • možnost připojení externího zdroje energie

Informace o používání přístroje
 • do provozu v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze uveden 1. 8. 1957

Informace o stavu přístroje
 • poškozený ryskový kříž

Více
teodolit
Richtkreis-Kollimator 12M - R Kr.K. 12m 
Leitz

Název výrobce uvedený na přístroji
 • beh - německé válečné označení firmy Leitz

Konstrukční zajímavosti
 • pohyb alhidády po ozubené dráze 
 • omezený pohyb ve svislé rovině tangentovým šroubem
 • předsazený 90° hranol dalekohledu
 • lomený dalekohled - zvětšení 5x
 • speciální "dalekohled" s čtecí mřížkou pro protistanici

Informace o používání přístroje
 • součást soupravy pro řízení těžkého dělostřelectva a německých raket V2

Informace o stavu přístroje
 • nemá přepravní bednu

Více
teodolit
 
Wichmann

Název výrobce uvedený na přístroji
 • cme -  německý válečný kód firmy Gebrüder Wichmann Berlin

Konstrukční zajímavosti
 • konstrukce Zeiss Jena Th 40
 • alhidádová libela  v pouzdře, nelze určit její velikost
 • v trojnožce jsou konektory pro osvětlení

Více
teodolit
THN 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji

 • Srb a Štys

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - repetiční teodolit

Informace o používání přístroje
 • vyroben již v rámci firmy Meopta

Informace o stavu přístroje
 • velmi dobrý stav

Více
teodolit
Theo 120 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: důlní teodolit
 • čtecí mikroskop s ryskou (indexem), otočný v celém rozsahu
 • použití jako nadirový provažovač, s okul. hranolem i jako zenitový
 • obdobou je FPM Theo 6.1

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001784/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • adaptér pro zavěšení chybí
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
T0 
Wild Heerburgg

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • buzola se po nastavení nuly do směru na počátek stává vodorovným kruhem
 • vodorovný a svislý kruh v krytu
 • podstava transportního pouzdra přístroje je připevněna k přístroji a má integrovaný stavěcí šroub (průměr podstavy je 138 mm)
 • výška s podstavou je 220 mm, bez podstavy 190 mm
 • na těle přístroje je umístěna pouze krabicová libela

Informace o stavu přístroje
 • mikrometrický šroub je nefunkční
 • svora je nefunkční

Více
teodolit
Theo 030 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • má meridiánový nástavec Carl Zeiss Jena 1 DDR v.č. 158471 s protizávažím (váha 710 g, délka 80 mm, šířka 70 mm, výška 40 mm)
 • nástavec váží 400 g, délka je 95 mm, šířka 93 mm, výška 103 mm
 • repetiční se svorou
 • možnost osazení trubicového usměrňovače

Informace o používání přístroje
 • zřejmě FAST VUT Brno

Informace o stavu přístroje
 • nefunguje repetiční svora

Více
teodolit
T2 
Wild Heerburgg

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný i svislý kruh v krytu

Informace o používání přístroje
 • Geodetický a kartografický podnik v Praze

Informace o stavu přístroje
 • trubice alhidádové libely je mírně deformovaná
 • indexová libela je zdeformovaná, nelze určit její citlivost

Více
teodolit
Th 30x 
Meopta

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Meopta

Konstrukční zajímavosti
 • repetiční teodolit
 • kruhy jsou v krytu
 • indexová libela je v krytu (dělený obraz)
 • alhidádová libela v krytu
 • souosé ustanovky

Informace o stavu přístroje
 • výborný

Více
teodolit
T2 
Wild Heerburgg

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG 

Konstrukční zajímavosti
 • první typ firmy
 • kruhy v krytu
 • bublina indexové libely - půlený obraz

Informace o používání přístroje
 • vyráběn v letech 1937- 1955
 • používán v Zeměměřickém ústavu Praha

Informace o stavu přístroje
 • rozbitý kryt alhidádové libely

Více
teodolit
DK 2 
Kern

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Kern AARAU SUISSE

Konstrukční zajímavosti
 • trojnožka s vačkami pro postavení na kulovou hlavu stativu
 • vačky s kryty
 • dvoukruhová konstrukce kruhů
 • nelze určit citlivost indexové libely - půlený obraz

Informace o používání přístroje
 • pořizovací cena 4562,-Kčs
 • do provozu uveden 31. 12. 1954
 • přistroj byl používán v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze, n. p.

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
 
Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM)

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Freiberger Präzissions-Mechanik 

Konstrukční zajímavosti
 • druhý dalekohled excentrický (délka 143 mm, průměr okuláru 25 mm, excentricita je 90 mm)

Informace o stavu přístroje
 • chybí buzola
 • nefunkční nastavení vodorovného kruhu

Více
teodolit
Theo 010 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: vteřinový teodolit s limbem na postrk
 • čočko-zrcadlový dalekohled
 • optický koincidenční mikrometr
 • sázecí libela
 • Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001944/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • zatuhlý
 • sázecí libela odděleně
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
Th 30x 
Meopta

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Meopta
Konstrukční zajímavosti
 • kruhy jsou v krytu
 • indexová libela je v krytu (dělený obraz)
 • alhidádová libela v krytu
 • externí akumulátor váží 550 g (váha uvedená v popisu je bez váhy akumulátoru)

Informace o stavu přístroje
 • dělení a číslování stupnic je zoxidované

Více
teodolit
T 30x 
Meopta

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Meopta

Konstrukční zajímavosti
 • souosé vodorovné ustanovky
 • repetiční
 • možnost použít trojpodstavcovou soupravu
 • hranolové sledování konců indexové libely
 • trojnožka v transportní krabici umístěna ve víku

Více
teodolit
Th 30x 
Meopta

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Meopta

Konstrukční zajímavosti
 • kruhy jsou v krytu
 • indexová libela je v krytu (dělený obraz)
 • alhidádová libela v krytu

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
Theo 120 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • důlní teodolit
 • lze použít jako provažovač zenitový i nadirový
 • lze použít jako závěsný po náhradě trojnožky
 • kruhy v krytu

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
Theo 6.1 
Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM)

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Logo firmy Freiberger Präzissions-Mechanik

Konstrukční zajímavosti
 • možno používat jako závěsný důlní teodolit

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
teodolit
T1c 
Meopta

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Meopta Praha

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: minutový teodolit s limbem na postrk
 • čtení jednoduchým mikrometrem
 • vestavěný usměrňovač a sluneční clona
 • elektrické osvětlení a tříbarevná signalizační tyčinka
 • souosá ustanovka
 • hranolové sledování indexové libely

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. staré 05-3

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • zatuhlý
 • chybí signalizační tyčinka
 • chybí krytka rektifikačních šroubů ryskového kříže

Více
teodolit
T2 
Wild Heerburgg

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Wild Heerbrugg

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: vteřinový teodolit T2 s limbem na postrk
 • koincidenční mikrometr
 • elektrické osvětlení

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001722/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • zatuhlý
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
T1c 
Meopta

Název výrobce uvedený na přístroji
 • MEOPTA PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • hranolové sledování indexové libely
 • skleněné kruhy
 • čtení jednoduchým optickým mikrometrem
 • limbus na postrk (jednoosý s pastorkem)
 • vestavěný magnetický usměrňovač
 • v příslušenství svíticí tříbarevný signál

Informace o stavu přístroje
 • v poklopu plechového pouzdra je uloženo bateriové elektrické osvětlení
 • znečištěný optický mikrometr, údaje dohledány v dokumentaci
 • stržená ustanovka vodorovného kruhu

Více
teodolit
Theo 2 
Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM)

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Freiberger Präzissions-Mechanik 

Konstrukční zajímavosti
 • integrovaná sluneční clona objektivu
 • přídavné elektrické osvětlení

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
teodolit
T3 
Wild Heerburgg

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Wild HEERBURGG

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný a svislý kruh jsou v krytu
 • indexová libela je v krytu (dělený obraz)

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
teodolit
OT-02M 
CNIIGAiK

Název výrobce uvedený na přístroji
 • CNIIGAiK

Konstrukční zajímavosti
 • dvojitý koincidenční mikrometr
 • zvětšení dalekohledu 30x/40x výměnnými okuláry

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
teodolit
Theo 6.0 
Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM)

Název výrobce uvedený na přístroji
 • FREIBERGER PRÄZISSIONS MECHANIK

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - důlní teodolit, závěsný nebo ze stativu
 • 2 ks krabicové libely, v zavěšené poloze hrubá horizontace působením gravitace
 • indexová/alhidádová reverzní libela

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
teodolit
 
SSSR

Název výrobce uvedený na přístroji
 • AŠT Sdělano v SSSR

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Balónový (meteorologický) teodolit
 • lomený dalekohled
 • vodorovný i svislý kruh je v krytu
 • příslušenství je ve víku transportní krabice

Informace o používání přístroje
 • meteorologická pozorování balonů a letadel
 • zaostření dalekohledu fixfocus
 • ovládací páčka C (S) mění barvy zorného pole tří stupňová (přirozená, modrá a zelená)
 • ovládací páčka B (V) přepínání mezi dalekohledem a kolimátorem
 • možnost připojení elektrické energie (osvětlení)
 • integrovaný buzolní usměrňovač s přímým sledováním
 • trojpodstavcová souprava a podložka s kruhovými drahami pro osvětlení

Informace o stavu přístroje
 • výborný - funkční

Více
teodolit
Theo 010 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • použit čočkozrcadlový dalekohled
 • možnost použít se sázecí libelou

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán ve firmě pt geodet, která se zaměřovala na důlní měřictví a inženýrskou geodézii

Informace o stavu přístroje
 • včetně kompletního originálního příslušenství

Více
teodolit
Gi - B 1 
MOM

Název výrobce uvedený na přístroji
 • MOM Budapest Gi-B 1

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - přesný gyroteodolit
 • gyroteodolit sestává z vteřinového teodolitu Tb-1 a setrvačníkové části
 • pro přípravu (orientaci) slouží samostatná buzola (nebyla zapůjčena)
 • pro provoz generátor, kabely a baterie 12 V
 • speciální stativ, příslušenství
 • přesnost určení azimutu 20", doba měření až 1 h

Informace o používání přístroje
 • civilní (metro, tunely) i vojenské použití pro orientace speciálních sítí

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
Theo 080 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: důlní teodolit s repetiční svorou
 • čtecí mikroskop s ryskou (indexem), otočný v celém rozsahu
 • lze použít jako provažovač Z-N

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001967/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • neúplný
 • chybí šroub hrubé svislé ustanovky 
 • adaptér pro zavěšení chybí
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
Theo 020 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: minutový teodolit – tachymetr s repetiční svorou
 • možnost usměrňovače nebo celokruhové buzoly

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001941/000

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý, nefunkční ostření
 • neúplný
 • znečištěná optika
 • chybí krytka rektifikačních šroubů stočeného ryskového kříže
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
Te-D1 
MOM

Název výrobce uvedený na přístroji
 • MOM BUDAPEST

Informace o stavu přístroje
 • odečítací pomůcky - nečitelné
 • krabice se sama otvírá

Více
teodolit
Theo 010B 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • limbus na postr (pastorek)
 • dvouramenné páčkové hrubé ustanovky
 • odnímatelný nosník
 • v příslušenství lomené okuláry

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
Theo 080A 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • CARL ZEISS JENA, Hergestellt in der DDR

Konstrukční zajímavosti
 • kruhy jsou v krytu

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více