Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit

Thomas Digges poprvé použil název teodolit ve spise z roku 1571 pro přístroj, který byl jen úpravou měřického kvadrantu. Předchůdcem teodolitu bylo též polimetrum Martina Waldseemüllera z roku 1512 nebo Bordův kruh pro měření úhlů v obecné rovině.

První teodolit postavil 1730 anglický mechanik John Sisson (též: John Dollond, 1760). Prof. J. T. Mayer v roce 1753 popsal metodu měření vodorovných úhlů repeticí, která zvyšovala přesnost a dovolila zmenšit průměr děleného kruhu.

B. Jesse Ramsden v roce 1780 zavedl tzv. anglické uspořádání os teodolitu, vyjádřené schematem A < L > P. (Písmena značí alhidádu, limbus, podložku.) Autorem francouzského uspořádání A > P > L se stal Jean Charles Borda roku 1784. Německou sestavu A > L > P sestrojil počátkem 19. st. Georg von Reichenbach, dnes je nejpoužívanější.

Jednoosé teodolity dovolují jen otáčení A po L, nelze nastavit počáteční čtení. U dvouosých teodolitů mají každé dva prvky ve schématu vlastní ustanovky, může však docházet ke strhnutí limbu; přesné teodolity mají limbus s přesazováním (reiterací), resp. na postrk.

Triangulační teodolity v 19. století byly často s anglickou sestavou, alhidáda „plavala“ nad limbem, k seřízení vzdálenosti sloužil mikrometrický šroub. Konstrukční výška nedovolila použít prokladný dalekohled.

V 18. až 20. století byl teodolit obvykle doplněn vestavěnou nebo sázecí buzolou (případně usměrňovačem), odtud název buzolní teodolit.

Teodolitová buzola byl jednoduchý teodolit s hodinovým kruhem s magnetkou obvykle místo vodorovného kruhu a často též s excentrickým dalekohledem pro strmé záměry v lesnictví nebo důlním měřictví.

V roce 1909 zavedl H. Wild u firmy Zeiss jako novinku zakryté stavěcí šrouby.

Důlní měřič Brandenberg v roce 1912 publikoval svůj důlní závěsný teodolit (též: kyvadlový teodolit), který podle jeho návrhu vyrobila firma Hildebrandt. Výhodou je snadnější horizontace a možnost rychlého použití čepových centrací bodů v bocích štoly.

Ve 2. polovině 19. století se v konstrukci vedle mosazi začala uplatňovat ocel, kovové slitiny a umělé hmoty, přístroj byl zakryt opláštěním. V té době se objevily první konstrukce, umožňující na centrovaném stativu záměnu přístrojů, tj. původní varianta trojpodstavcové soupravy, v níž lze přístroj vyjmout z třínožky. Také se začalo používat barevné lakování, které později rozlišovalo nejznámější firmy.

Závod Askania Berlín zavedl 1942 fotoregistraci kruhů teodolitů podle návrhu Gigase, nabízel ji též Wild u teodolitu T3 (tzv. registrační teodolity). Firma Fennel vyráběla tzv. kódový teodolit, u nichž čtení kruhů bylo registrováno na děrnou pásku. Od 60. let 20. století byla indexová libela nahrazena kompenzátorem.

V roce 1984 dokončil H. Kahmen se svými spolupracovníky na TU Hannover první motorizovaný (servo-) teodolit. Zhruba v letech 1985–1990 se u dálkoměrů totálních stanic přestávají používat tzv. hnízda hranolů, byla zavedena funkce automatického trackingu a cílení, byly konstruovány tzv. robotické totální stanice.

Teodolity jsou dnes často nahrazeny totální stanicí, která má navíc dálkoměr.

teodolit
 
Stolle

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Heinr. Stolle Vhmr.prag fec. et Inuet

Konstrukční zajímavosti
 • Nemá dalekohled  - má pár průzorů
 • teodolit je vybaven tabulkami/pomůckami pro různé druhy odečtů
 • vodorovný kruh je čten pomocí příčného měřítka na 1 místě
 • svislý kruh čten podle gravitačního sklonoměru
 • astronomické a goniometrické tabulky sin, cos, tg, sec
 • azimutální sluneční hodiny
 • zlacená mosaz

Informace o používání přístroje
 • dvůr císaře Rudolfa II

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý světový unikát

Více
teodolit
 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • horizontální sluneční hodiny
 • příčné měřítko pro čtení na vodorovném kruhu
 • průzory místo dalekohledu

Informace o stavu přístroje
 • vodorovný kruh je zatuhlý - drhne

Více
teodolit
 
Dollond

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Dollond London

Konstrukční zajímavosti
 • libely nemají rysky
 • okulár má integrovaný kryt
 • pohyb dalekohledu po svislém kruhu pomocí ozubeného převodu - vzniká excentricita
 • je vybaven elevačním šroubem
 • busola obsahuje kresbu větrné růžice
 • osová prstencová ustanovka a čtyři stavěcí šrouby

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
teodolit
 
Reichenbach

Typ přístroje

 • obdoba Bordova kruhu

Název výrobce uvedený na přístroji

 • Reichenbach Utzschneider Liebherr in München

Konstrukční zajímavosti
 • integrovaná sluneční clona hlavního dalekohledu
 • repetiční přístroj
 • pomocný dalekohled pro kontrolu stability (zvětšení pomocného dalekohledu je 25x)
 • pravděpodobně chybí velmi přesná alhidádová libela (pouze držáky)
 • není vyloučena dodatečná přestavba
 • vodorovný kruh lze po přemontování posadit do svislé polohy
 • v případě kruhu ve svislé poloze je k dispozici velmi přesná nivelační libela
 • v transportní bedně je protizávaží, které nelze použít
 • stavěcí šrouby opatřeny hrotem (do dřeva, je možno přidat patku na pilíř)

Informace o používání přístroje
 • velmi přesná měření

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý
 • pravděpodobně neúplný
 • unikát

Více
teodolit
 
Brandeis

Typ měřidla 

 • buzolní teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji

 • R. M. Brandeis

Konstrukční zajímavosti
 • na Hz kruhu levostranné a pravostranné číslování
 • buzola odnímatelná

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT ev. č B58 a 2336

Informace o stavu přístroje
 • zničený nitkový kříž
 • schází vynášecí deska buzoly

Více
teodolit
 
Lingke

Název výrobce uvedený na přístroji
 • A. Lingke & Co. Freiberg i. S.

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný kruh je v krytu
 • na dalekohledu dvě libely (nivelační a 15" příčná sázecí )
 • dalekohled je prokladný jedním koncem + překladný
 • odklopná clona na objektivu

Informace o stavu přístroje

 • chybí lupy všech odečítacích pomůcek
 • chybí nitkový kříž, nelze definovat nitkový dálkoměr
 • chybí trubice křížové libely rovnoběžné se záměrou

Více
teodolit
 
Osterland

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuvedeno

Konstrukční zajímavosti
 • křížová libela je umístěná nad dalekohledem (kolmá na záměru)
 • "dvojitá trojnožka"

Informace o stavu přístroje
 • ryskový kříž je pootočený, nelze zaostřit
 • chybí optická část odečítací pomůcky č. I (vodorovného kruhu)
 • pravděpodobně chybí hrubá ustanovka vodorovného kruhu, mechanismus jemné ustanovky je patrný

Více
teodolit
 
Spitra

Typ přístroje

 • buzolní teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji

 • O.Spitra in Prag

Konstrukční zajímavosti
 • dvojí číslování vodorovného kruhu
 • výrobek vnuka zakladatele

Informace o stavu přístroje
 • chybí ostření dalekohledu
 • chybí nitkový kříž
 • chybí lupa u jedné odečítací pomůcky vod. kruhu
 • chybí nivelační libela
 • vypadlá střelka buzoly

Více
teodolit
 
Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand früher AUG Lingke u. Co. G. m. Freiberg b. H. Sachsen.

Informace o používání přístroje
 • používán ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze

Informace o stavu přístroje
 • citlivost libel nelze určit 

Více
teodolit
 
Spitra

Typ měřidla 

 • teodolitová buzola

Název výrobce uvedený na přístroji

 • O. Spitra Prague

Konstrukční zajímavosti
 • odnímatelná celokruhová buzola s vynášecí deskou

Informace o používání přístroje
 • původní vlastník ČVŠT v Praze, ev.č. 35640

Informace o stavu přístroje
 • není vidět nitkový kříž

Více
teodolit
 
G. CORADI. ZURICH

Název výrobce uvedený na přístroji
 • G. CORADI. ZURICH

Konstrukční zajímavosti
 • alhidádový čep demontovatelný ze spodní části s dvojicí protitlačných vodorovných šroubů
 • upevnění na stativ středovým šroubem

Informace o používání přístroje
 • vysokoškolská výuka
 • na alhidádě barvou napsáno E. J. N 77

Informace o stavu přístroje
 • úplný, zatuhlý
 • citlivost alhidádové libely nelze určit 

Více
teodolit
Duplex 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • světově 1. teodolit se skleněným kruhem
 • určen pro důlně-měřické práce
 • 2 dalekohledy - přímý a lomený hranolem 90° pro šikmé záměry (záměrné osy  jsou rovnoběžné), zvětšení druhého je dalekohledu 15x a má prostý nitkový kříž
 • vodorovný kruh je v krytu
 • magnetický usměrňovač
 • 131a: signalizační terč (ev.č. K316) váha 2690g; šířka 130mm; délka 130mm; výška 395mm
 • 131c: signalizační terč (ev.č. K317) váha 1840g; šířka 125mm; délka 150mm; výška 310mm
 • ve svislých osách signalizačních terčů je umístěna krabicová libela
 • osvětlení signalizačních terčů - svíčka (131a), olejová lampa (131c)

Informace o používání přístroje 
 • vyroben v malé sérii

Informace o stavu přístroje
 • mikroskopy odečítacích pomůcek vodorovného kruhu jsou nečitelné (špinavý obraz - nelze zaostřit)
 • citlivost libel nelze určit (pouze 2 rysky)
 • znečištěná optika dalekohledu

Více
teodolit
 
Fromme

Název výrobce uvedený na přístroji
 • GEBR. FROMME WIEN

Konstrukční zajímavosti
 • v.č. buzoly 2322

Informace o stavu přístroje
 • nelze určit citlivost nivelační libely pro poškození
 • citlivost alhidádové libely nelze určit - pouze 2 rysky
 • drobné nečistoty v optice

Více
teodolit
 
Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand frueher Aug. Lingke u. Co. G.m.b.H. Freiberg/Sachsen

Konstrukční zajímavosti
 • univerzální přístroj malých rozměrů
 • sázecí libela na klopné ose, nivelační reverzní libela na dalekohledu
 • čtení vodorovného kruhu 2 mikroskopy s bubínkovým mikrometrem
 • čtení svislého kruhu 1 vernierem

Informace o používání přístroje
 • ČVUT, f. stavební, katedra nižší geodézie, nyní k. speciální geodézie, stará inv. č. 440, 1718
 • tzv. Malý Hildebrand, obchodně velmi úspěšný

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý, zatuhlý, asi chybí magnetický usměrňovač

Více
teodolit
 
Eichler

Název výrobce uvedený na přístroji
 • HERMANN EICHLER AUSSIG A./E.

Konstrukční zajímavosti
 • krabicová libela ve svislé ose přístroje

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
teodolit
 
Fromme

Název výrobce uvedený na přístroji
 • GEBR.FROMME WIEN

Konstrukční zajímavosti
 • dalekohled prokladný jednou stranou, pouze se sejmutou excentrickou buzolou

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
 
Fennel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne in Cassel D.R.P. No122901

Konstrukční zajímavosti
 • ostření je prováděno posunem objektivu
 • na alhidádě místěn úchop pro otáčení podél svislé osy přístroje
 • ryskový kříž odpovídá konstrukci diagramového tachymetru

Informace o stavu přístroje
 • mezi nosníky dalekohledu schází krabicová libela nebo buzola
 • zatuhlý pohyb v obou osách

Více
teodolit
 
Zimmer

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Gebr. Zimmer. Stuttgart.

Konstrukční zajímavosti
 • horizontace pouze krabicovou libelou ve středu alhidády
 • vodorovný kruh je v krytu
 • stupnice svislého kruhu
 • repetiční (dvouosý)

Informace o stavu přístroje
 • ulomená patka jednoho stavěcího šroubu
 • znečištěná optika odečítacích pomůcek

Více
teodolit
6R 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. & Jan Frič Praha

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný kruh v krytu
 • triangulační teodolit, nemá svislý kruh

Informace o používání přístroje
 • údajně ojediněle používán při budování JTSK na moravsko-slovenském pomezí.

Informace o stavu přístroje
 • mikrometrický šroub odečítací pomůcky není plně funkční

Více
teodolit
 
Breithaupt

Typ měřidla

 • triangulační teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji

 • F.W. Breithaupt & Sohne Cassel.

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný kruh  v krytu
 • omezený rozsah pohybu dalekohledu ve svislé rovině
 • nastavení vůle chodu alhidády

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně jedna z VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • znečištěný obraz
 • nečitelný kruh

Více
teodolit
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič Praha

Informace o stavu přístroje
 • chybí lupa na segmentu výškového kruhu
 • nemá botky na stavěcích šroubech

Více
teodolit
 
Morin H.

Název výrobce uvedený na přístroji
 • H.MORIN II RUE DULONG PARIS

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný a svislý kruh jsou v krytu
 • repetiční uspořádání os
 • velmi malé rozměry a hmotnost

Informace o stavu přístroje
 • nastavení nuly vodorovného kruhu nefunkční
 • hrubá ustanovka vod. kruhu nefunkční
 • kruhy nečitelné

Více
teodolit
 
J. & J. Frič

Typ měřidla 

 • buzolní teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji

 • JOSEF & JAN FRIČ

Konstrukční zajímavosti
 • v přepravním pouzdře přiložena pro odnímatelnou buzolu deska pro kartýrování
 • upevnění na stativ - speciální obdoba čepového stativu

Informace o používání přístroje
 • v servisu u firmy Meopta (Srb a Štys) 5.3.1956

Více
teodolit
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný kruh v krytu

Informace o stavu přístroje
 • 1 odečítací pomůcka vodorovného kruhu nefunkční - ohnutý držák lupy
 • poškozený nitkový kříž - chybí spodní dálkoměrné vlákno

Více
teodolit
 
Rost

Typ přístroje

 • buzolní teodolit
Název výrobce uvedený na přístroji
 • R & A  ROST WIEN

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný kruh je v krytu
 • dalekohled je prokladný jedním koncem + překladný
 • hrubá ustanovka svislého kruhu je obvodová
 • buzola nad klopnou osou dalekohledu, na vynášecí desce

Informace o stavu přístroje
 • dělení odečítacích pomůcek je zoxidované, místy nečitelné
 • optická část odečítací pomůcky svislého kruhu je zdeformovaná - nelze odečítat

Více
teodolit
 
Fennel

Typ měřidla

 • triangulační teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji

 • Otto Fennel Söhne Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • odnímatelný dalekohled

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně jedna z technických VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • tuhé otáčení vodorovného kruhu

Více
teodolit
Aa-1 
Süss

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Süss N-Budapest

Konstrukční zajímavosti
 • odnímatelný dalekohled

Informace o stavu přístroje
 • nečitelné a neúplné odečítací pomůcky
 • schází aretace točné osy dalekohledu

Více
teodolit
 
Fennel

Typ přístroje

 • triangulační teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji

 • Otto Fennel Söhne Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • osvětlení odečítacích pomůcek
 • výška se sázecí libelou je 460 mm

Informace o používání přístroje
 • použito pro měření v československé trigonometrické síti

Více
teodolit
 
J. & J. Frič

Typ měřidla

 • buzolní teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji

 • Josef & Jan Frič Praha

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný a svislý kruh v krytu

Informace o stavu přístroje
 • pootočený nitkový kříž

Více
teodolit
 
W. Stiegel & Sohn Kassel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • W. Stiegel & Sohn Kassel

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný a svislý kruh jsou v krytu
 • dalekohled je prokladný jedním koncem + překladný

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS - PRAHA

Informace o stavu přístroje
 • zoxidované stupnice kruhů
 • otáčení vodorovného kruhu je zatuhlé
 • mechanizmus svislé ustanovky je nefunkční (protitlakový píst nefunguje)

Více
teodolit
 
Srb a Štys

Typ měřidla 

 • triangulační teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji

 • SRB A ŠTYS PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • unikát čs. konstrukcí a výroby
 • možnost nastavení chodu stavěcích šroubů
 • nemá vertikální kruh
 • postavení na pilíř

Informace o stavu přístroje
 • dělení kruhu a odečítací pomůcka nejsou rovnoběžné

Více
teodolit
 
--undefined--

Typ přístroje

 • buzolní teodolit vestavěný na úhlovou hlavici

Název výrobce uvedený na přístroji

 • neuveden

Konstrukční zajímavosti

 • přístroj je vybaven kulovým čepem pro horizontaci rukou
 • v buzole je excentricky umístěna krabicová libela
 • zajímavé spojení přístrojů odlišné přesnosti a použití

Informace o používání přístroje
 • Předpokládáme hrubší měřické práce v lesnictví: nivelace, tachymetrie s magnetickou orientací, vytyčování průseků

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
 
Kern

Typ měřidla

 • repetiční teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji

 • KERN AARAU

Informace o stavu přístroje
 • nefunkční ustanovky - nelze nastavit nulové čtení na vodorovném kruhu
 • chybí okuláry čtecích mikroskopů

Více
teodolit
THB 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl naposledy používán ve firmě pt geodet, která se zaměřovala na důlní měřictví a inženýrskou geodézii

Více
teodolit
Th. B. 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS - PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • buzolní teodolit

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • křížová libela kolmá na záměru není funkční

Více
teodolit
THN 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB a ŠTYS - PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný i svislý kruh v krytu
 • indexová libela v krytu (dělený obraz)

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlá osa svislého kruhu
 • nitkový kříž je pootočený

Více
teodolit
Th D 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • elektrické osvětlení

Více
teodolit
Th. IV 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • externí mikrometr 1:20000 - dodatečně

Více
teodolit
THN 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji

 • Srb a Štys

Informace o používání přístroje
 • univerzální  repetiční teodolit

Více
teodolit
DK2 
Kern

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • KERN AARAU

  Konstrukční zajímavosti
  • konstruktér: Dr. H. Wild
  • pouze 2 stavěcí šrouby - postavení na kulovou hlavu stativu
  • hranolové čtení indexové libely

  Informace o stavu přístroje
  • přístroj nemá originální transportní pouzdro
  • nemá nitkový kříž

  Více
  teodolit
  T3 
  Wild Heerburgg

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • WILD HEERBRUGG

  Konstrukční zajímavosti

  • kruhy jsou v krytu
  • indexová libela je v krytu (dělený obraz)
  • možnost připojení externího zdroje energie

  Informace o používání přístroje
  • do provozu v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze uveden 1. 8. 1957

  Informace o stavu přístroje
  • poškozený ryskový kříž

  Více
  teodolit
  Richtkreis-Kollimator 12M - R Kr.K. 12m 
  Leitz

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • beh - německé válečné označení firmy Leitz

  Konstrukční zajímavosti
  • pohyb alhidády po ozubené dráze 
  • omezený pohyb ve svislé rovině tangentovým šroubem
  • předsazený 90° hranol dalekohledu
  • lomený dalekohled - zvětšení 5x
  • speciální "dalekohled" s čtecí mřížkou pro protistanici

  Informace o používání přístroje
  • Součást soupravy pro řízení těžkého dělostřelectva a německých raket V2.

  Informace o stavu přístroje
  • nemá přepravní bednu

  Více
  teodolit
   
  Wichmann

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • cme -  německý válečný kód firmy Gebrüder Wichmann Berlin

  Konstrukční zajímavosti
  • konstrukce Zeiss Jena Th 40
  • alhidádová libela  v pouzdře, nelze určit její velikost
  • v trojnožce jsou konektory pro osvětlení

  Více
  teodolit
  THN 
  Srb a Štys

  Název výrobce uvedený na přístroji

  • Srb a Štys

  Konstrukční zajímavosti
  • repetiční teodolit

  Informace o používání přístroje
  • vyroben již v rámci firmy Meopta

  Informace o stavu přístroje
  • velmi dobrý stav

  Více
  teodolit
  T0 
  Wild Heerburgg

  Typ přístroje

  • buzolní teodolit

  Název výrobce uvedený na přístroji

  • WILD HEERBRUGG

  Konstrukční zajímavosti
  • buzola se po nastavení nuly do směru na počátek stává vodorovným kruhem
  • vodorovný a svislý kruh v krytu
  • podstava transportního pouzdra přístroje je připevněna k přístroji a má integrovaný stavěcí šroub (průměr podstavy je 138 mm)
  • výška s podstavou je 220 mm, bez podstavy 190 mm
  • na těle přístroje je umístěna pouze krabicová libela

  Informace o stavu přístroje
  • mikrometrický šroub je nefunkční
  • svora je nefunkční

  Více
  teodolit
  Theo 030 
  Carl Zeiss Jena

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Carl Zeiss Jena

  Konstrukční zajímavosti
  • má meridiánový nástavec Carl Zeiss Jena 1 DDR v.č. 158471 s protizávažím (váha 710 g, délka 80 mm, šířka 70 mm, výška 40 mm)
  • nástavec váží 400 g, délka je 95 mm, šířka 93 mm, výška 103 mm
  • repetiční se svorou
  • možnost osazení trubicového usměrňovače

  Informace o používání přístroje
  • zřejmě FAST VUT Brno

  Informace o stavu přístroje
  • nefunguje repetiční svora

  Více
  teodolit
  T2 
  Wild Heerburgg

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • WILD HEERBRUGG

  Konstrukční zajímavosti
  • vodorovný i svislý kruh v krytu

  Informace o používání přístroje
  • Geodetický a kartografický podnik v Praze

  Informace o stavu přístroje
  • trubice alhidádové libely je mírně deformovaná
  • indexová libela je zdeformovaná, nelze určit její citlivost

  Více
  teodolit
  Th 30x 
  Meopta

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Meopta

  Konstrukční zajímavosti
  • repetiční teodolit
  • kruhy jsou v krytu
  • indexová libela je v krytu (dělený obraz)
  • alhidádová libela v krytu
  • souosé ustanovky

  Informace o stavu přístroje
  • výborný

  Více
  teodolit
  T2 
  Wild Heerburgg

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • WILD HEERBRUGG 

  Konstrukční zajímavosti
  • první typ firmy
  • kruhy v krytu
  • bublina indexové libely - půlený obraz

  Informace o používání přístroje
  • vyráběn v letech 1937- 1955
  • používán v Zeměměřickém ústavu Praha

  Informace o stavu přístroje
  • rozbitý kryt alhidádové libely

  Více
  teodolit
  DK 2 
  Kern

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Kern AARAU SUISSE

  Konstrukční zajímavosti
  • trojnožka s vačkami pro postavení na kulovou hlavu stativu
  • vačky s kryty
  • dvoukruhová konstrukce kruhů
  • nelze určit citlivost indexové libely - půlený obraz

  Informace o používání přístroje
  • pořizovací cena 4562,-Kčs
  • do provozu uveden 31. 12. 1954
  • přistroj byl používán v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze, n. p.

  Informace o stavu přístroje
  • dobrý

  Více
  teodolit
   
  Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM)

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Freiberger Präzissions-Mechanik 

  Konstrukční zajímavosti
  • druhý dalekohled excentrický (délka 143 mm, průměr okuláru 25 mm, excentricita je 90 mm)

  Informace o stavu přístroje
  • chybí buzola
  • nefunkční nastavení vodorovného kruhu

  Více
  teodolit
  Th 30x 
  Meopta

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Meopta

  Konstrukční zajímavosti

  • kruhy jsou v krytu
  • indexová libela je v krytu (dělený obraz)
  • alhidádová libela v krytu
  • externí akumulátor váží 550 g (váha uvedená v popisu je bez váhy akumulátoru)

  Informace o stavu přístroje
  • dělení a číslování stupnic je zoxidované

  Více
  teodolit
  T 30x 
  Meopta

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Meopta

  Konstrukční zajímavosti
  • souosé vodorovné ustanovky
  • repetiční
  • možnost použít trojpodstavcovou soupravu
  • hranolové sledování konců indexové libely
  • trojnožka v transportní krabici umístěna ve víku

  Více
  teodolit
  Th 30x 
  Meopta

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Meopta

  Konstrukční zajímavosti
  • kruhy jsou v krytu
  • indexová libela je v krytu (dělený obraz)
  • alhidádová libela v krytu

  Informace o stavu přístroje
  • dobrý

  Více
  teodolit
  Theo 120 
  Carl Zeiss Jena

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Carl Zeiss Jena

  Konstrukční zajímavosti
  • důlní teodolit
  • lze použít jako provažovač zenitový i nadirový
  • lze použít jako závěsný po náhradě trojnožky
  • kruhy v krytu

  Informace o stavu přístroje
  • dobrý

  Více
  teodolit
  Theo 6.1 
  Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM)

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Logo firmy Freiberger Präzissions-Mechanik

  Konstrukční zajímavosti
  • možno používat jako závěsný důlní teodolit

  Informace o stavu přístroje
  • zachovalý

  Více
  teodolit
  T1c 
  Meopta

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • MEOPTA PRAHA

  Konstrukční zajímavosti
  • hranolové sledování indexové libely
  • skleněné kruhy
  • čtení jednoduchým optickým mikrometrem
  • limbus na postrk (jednoosý s pastorkem)
  • vestavěný magnetický usměrňovač
  • v příslušenství svíticí tříbarevný signál

  Informace o stavu přístroje
  • v poklopu plechového pouzdra je uloženo bateriové elektrické osvětlení
  • znečištěný optický mikrometr, údaje dohledány v dokumentaci
  • stržená ustanovka vodorovného kruhu

  Více
  teodolit
  Theo 2 
  Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM)

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Freiberger Präzissions-Mechanik 

  Konstrukční zajímavosti
  • integrovaná sluneční clona objektivu
  • přídavné elektrické osvětlení

  Informace o stavu přístroje
  • zachovalý

  Více
  teodolit
  T3 
  Wild Heerburgg

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Wild HEERBURGG

  Konstrukční zajímavosti
  • vodorovný a svislý kruh jsou v krytu
  • indexová libela je v krytu (dělený obraz)

  Informace o stavu přístroje
  • zachovalý

  Více
  teodolit
  OT-02M 
  CNIIGAiK

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • CNIIGAiK

  Konstrukční zajímavosti
  • dvojitý koincidenční mikrometr
  • zvětšení dalekohledu 30x/40x výměnnými okuláry

  Informace o stavu přístroje
  • zachovalý

  Více
  teodolit
  Theo 6.0 
  Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM)

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • FREIBERGER PRÄZISSIONS MECHANIK

  Konstrukční zajímavosti
  • důlní teodolit, závěsný nebo ze stativu
  • 2 ks krabicové libely, v zavěšené poloze hrubá horizontace působením gravitace
  • indexová/alhidádová reverzní libela

  Informace o stavu přístroje
  • zachovalý

  Více
  teodolit
   
  SSSR

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • AŠT Sdělano v SSSR

  Konstrukční zajímavosti
  • lomený dalekohled
  • vodorovný i svislý kruh je v krytu
  • příslušenství je ve víku transportní krabice

  Informace o používání přístroje
  • meteorologická pozorování balonů a letadel
  • zaostření dalekohledu fixfocus
  • ovládací páčka C (S) mění barvy zorného pole tří stupňová (přirozená, modrá a zelená)
  • ovládací páčka B (V) přepínání mezi dalekohledem a kolimátorem
  • možnost připojení elektrické energie (osvětlení)
  • integrovaný buzolní usměrňovač s přímým sledováním
  • trojpodstavcová souprava a podložka s kruhovými drahami pro osvětlení

  Informace o stavu přístroje
  • výborný - funkční

  Více
  teodolit
  Theo 010 
  Carl Zeiss Jena

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Carl Zeiss Jena

  Konstrukční zajímavosti
  • použit čočkozrcadlový dalekohled
  • možnost použít se sázecí libelou

  Informace o používání přístroje
  • přístroj byl používán ve firmě pt geodet, která se zaměřovala na důlní měřictví a inženýrskou geodézii

  Informace o stavu přístroje
  • včetně kompletního originálního příslušenství

  Více
  teodolit
  Gi - B 1 
  MOM

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • MOM Budapest Gi-B 1

  Konstrukční zajímavosti
  • gyroteodolit sestává z vteřinového teodolitu Tb-1 a setrvačníkové části
  • pro přípravu (orientaci) slouží samostatná buzola (nebyla zapůjčena)
  • pro provoz generátor, kabely a baterie 12 V
  • speciální stativ, příslušenství
  • přesnost určení azimutu 20", doba měření až 1 h

  Informace o používání přístroje
  • civilní (metro, tunely) i vojenské použití pro orientace speciálních sítí

  Informace o stavu přístroje
  • dobrý

  Více
  teodolit
  Te-D1 
  MOM

  Název výrobce uvedený na přístroji

  • MOM BUDAPEST

  Informace o stavu přístroje
  • odečítací pomůcky - nečitelné
  • krabice se sama otvírá

  Více
  teodolit
  Theo 010B 
  Carl Zeiss Jena

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • Carl Zeiss Jena

  Konstrukční zajímavosti
  • limbus na postr (pastorek)
  • dvouramenné páčkové hrubé ustanovky
  • odnímatelný nosník
  • v příslušenství lomené okuláry

  Informace o stavu přístroje
  • dobrý

  Více
  teodolit
  Theo 080A 
  Carl Zeiss Jena

  Název výrobce uvedený na přístroji
  • CARL ZEISS JENA, Hergestellt in der DDR

  Konstrukční zajímavosti
  • kruhy jsou v krytu

  Informace o stavu přístroje
  • zachovaný

  Více