Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Ertel

Traugott Leberecht von Ertel převzal v Mnichově v roce 1821 „matematickou dílnu“ svého staršího společníka, známého konstruktéra Georg von Reichenbacha. Zaměřil se na výrobu přesných, vysoce kvalitních přístrojů geodetických (zejména teodolitů) a astronomických přístrojů (pasážníků). Od roku 1834 byl používán název T. Ertel & Sohn.

Firma v dalších letech měnila majitele, v roce 1912 zřídila speciální oddělení pro vojenské zakázky. Pod obměňovaným názvem Ertel-Werke für Feinmechanik po roce 1921 vyráběla geodetické, astronomické a speciální přístroje, včetně přístrojů pro kinoprůmysl. V době 2. světové války produkovala šifrovací stroje Enigma, po ní přesídlila roku 1957 do Puchheimu, zanikla v roce 1984.

astronomicko-geodetické přístroje
 
astronomicko-geodetické přístroje

Název výrobce uvedený na přístroji
  • Ertel & Sohn in München
  • dalekohled G. & S. Merzl in München

Konstrukční zajímavosti
  • typ přístroje - pasážník
  • klasická konstrukce pasážníku
  • lomený dalekohled
  • prokladný jedním koncem
  • svislý kruh má osovou ustanovku
  • vodorovný kruh má obvodovou ustanovku

Informace o používání přístroje
  • ČVŠT Praha

Informace o stavu přístroje
  • zachovalý

Více