Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

astronomicko-geodetické přístroje

Astronomické přístroje jsou obvykle předlohou starých geodetických přístrojů. Pasážník (průchodní přístroj), který roku 1689 konstruoval dánský astronom Claus Römer, je astronomický dalekohled s osou v rovině místního poledníku, se záměrným křížem. V okamžiku průchodu hvězdy poledníkem (v kulminaci) se určil čas průchodu chronometrem. Když prochází Slunce poledníkem, je 12 hodin pravého místního času.

Fyzik Isaac Newton v roce 1699 navrhl úhloměrný zrcadelný přístroj oktant, roku 1700 sextant pro měření obecných úhlů. Sextant se stal přístrojem široce používaným zejména v nautice pro určování zeměpisných šířek. Měřič pozoroval současně dva obrazy, prvním je obraz hvězdy odražený od dvou zrcadel a druhým je pohled na mořskou hladinu. Měřič pohybem záměrného pravítka „převedl“ hvězdu na hladinu a odečetl na stupnici výšku. Reflexní kruh je zrcadlová navigační pomůcka. Podobně jako známější sextant a oktant, sloužil k měření úhlů pomocí odrazu světelných paprsků, lišil se od nich celokruhovou stupnicí 360°.

V roce 1900 zkonstruovali francouzský astronom Auguste Claude s mechanikem L. Driencourtem hranolový astroláb pro určování zeměpisných souřadnic metodou stejných výšek. Pro stejnou metodu sestrojil prof. František Nušl v roce 1903 ve spolupráci se závodem bratří Fričů cirkumzenitál. Je založen na pozorování průchodu hvězd výškovou kružnicí (almukantarat). V roce 1962 přístroj upravil VÚGTK, který po řadu let vyráběl model 100/1000 a polní verzi 50/500.

Libelový sextant se používal po roce 1901 (firma Buterschön v Hamburgu) v počátcích letectví k určení polohy letounu podle výšky Slunce nebo hvězd. Pilot ztotožnil dva obrazy, pozorované hvězdy a umělý horizont (libelu). Podle výšky nebeského tělesa nad horizontem a změřeného času určil z tabulek zeměpisnou polohu letounu.

astronomicko-geodetické přístroje
 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - závěsný astroláb klasické konstrukce pro zeměpisnou šířku 52° 45 ´ (pozdně gotický)
 • bez vkládacích tympánů
 • lícová strana - obzorníkové souřadnice, alhidáda bez průzoru, vnější kruh rozdělen na 24 hodin, nejmenší dílek 4´
 • rubová strana - alhidáda s průzory
 • heraldická orlice s datací 1504, pravděpodobně dodatečně vyryta

Informace o používání přístroje
 • datován kolem roku 1450

Více
astronomicko-geodetické přístroje
 
Berge

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Berge London late Ramsden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - zrcadlový sextant
 • v okuláru jsou integrovány sluneční filtry 
 • integrovaný stojan
 • úhly lze měřit v obecné poloze (segment 0° až 130°)
 • mikrometrickým šroubem posuvná lupa čtení

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
astronomicko-geodetické přístroje
 
Ertel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Ertel & Sohn in München
 • dalekohled G. & S. Merzl in München

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - pasážník
 • klasická konstrukce pasážníku
 • lomený dalekohled
 • prokladný jedním koncem
 • svislý kruh má osovou ustanovku
 • vodorovný kruh má obvodovou ustanovku

Informace o používání přístroje
 • ČVŠT Praha

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
astronomicko-geodetické přístroje
 
Negretti & Zambra

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Negretti & Zambra London.

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - zrcadlový sextant
 • segment kruhu o rozsahu 0 - 133°
 • lze použít pro měření úhlů v obecné poloze
 • celkem jsou k přístroji 3 dalekohledy
 • integrované sluneční filtry

Informace o stavu přístroje
 • chybí část hrubé ustanovky
 • poškrábané odrazové zrcadlo
 • nelze určit zvětšení

Více
astronomicko-geodetické přístroje
ekvatoreál 
Breithaupt

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F.V. Breithaupt & Sohn in CASSEL 1859

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Ekvatoreal 
 • paralaktická montáž - hlavní osa směřuje k pólu, vedlejší deklinační osa je na ní kolmá a nese dalekohled
 • na polární ose hodinový kruh 0-24 h se 4 verniery
 • hodinový kruh na deklinační ose má nejmenší dílek 2´ a čtení vernierem na 2", číslování 2x 0-90-0
 • dalekohled má lomený okulár a vyvažovací závaží

Informace o stavu přístroje
 • libely jsou bez kapalin

Více
astronomicko-geodetické přístroje
 
Moser

Název výrobce uvedený na přístroji
 • MOSER PRAG

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - geodetický půlkruhový astroláb
 • excentrický čep
 • dva páry průzorů (zajišťovací na průměru 0°-180° a měřicí)
 • obousměrné číslování půlkruhu

Informace o používání přístroje
 • běžné práce

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční

Více
astronomicko-geodetické přístroje
astroláb geodetický 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: astroláb geodetický půlkruhový s 2 páry průzorů
 • excentrická celokruhová buzola s nožovou střelkou
 • německý popis
 • kulový kloub pro horizontaci

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01016185/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
astronomicko-geodetické přístroje
diazenitál 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - diazenitál
 • dalekohled směřuje dolů na alhidádu, kde je umístěn odrazný hranol
 • dalekohled je možné posouvat do excentrických poloh
 • svislý kruh má zenitové úhly (stupňové dělení)
 • rozsah vlevo a vpravo 32° - 90° - 32°
 • alhidádové libely jsou umístěny vůči rovině svislého kruhu pod úhlem 45°
 • vodorovný kruh je v krytu

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční
 • alhidádové libely mají pouze dvě rysky, nelze určit citlivost

Více
astronomicko-geodetické přístroje
Cirkumzenitál Nušl - Frič 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOSEF & JAN FRIČ PRAGUE

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Cirkumzenitál  Nušl - Frič, klasická původní konstrukce
 • má integrovaný vyhledávací dalekohled
 • na vodorovném kruhu je odpojitelný pastorek hrubé ustanovky, nekonečná jemná ustanovka na ozubeném obvodu kruhu (Heydeho úprava)

Informace o používání přístroje
 • astronomicko-geodetická měření

Informace o stavu přístroje
 • obraz je tmavý, nelze určit zvětšení dalekohledu

Více
astronomicko-geodetické přístroje
 
Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • HILDEBRAND - WICHMANN - WERKE, Freiberg (SA.)-Berlin

Konstrukční zajímavosti
 • lze použít jako pasážník
 • excentrický dalekohled

Informace o používání přístroje
 • některá z technických VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • přístroj je neúplný
 • chybí jedna odečítací pomůcka vodorovného kruhu
 • odečítací pomůcky svislého kruhu nejsou čitelné
 • nelze určit minimální vzdálenost zaostření

Více
astronomicko-geodetické přístroje
Cirkumzenitál 
VÚGTK

Název výrobce uvedený na přístroji
 • VÚGTK MADE IN CZECHOSLOVAKIA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Cirkumzenitál
 • má lomený dalekohled
 • alhidádová libela je v krytu (pravděpodobná délka 70 mm)
 • polní provedení

Informace o používání přístroje
 • určení zeměpisných souřadnic
 • astronomicko-geodetická měření

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více