Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Georg Buterschön

teodolit
vytyčovací 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Georg Buterschön Bahrenfeld b. Hamburg

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: vytyčovací přístroj
 • 2 identické pravoúhle zkřížené dalekohledy s omezeným pohybem
 • rozsah sklonu zhruba: horní +50° / -85°, dolní +16° / -16°
 • bez číslovaných kruhů

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT

Informace o stavu přístroje
 • opravena chybná montáž
 • chybí trubice nivelační libely a 1 víčko dalekohledu
 • odpařená náplň krabicové libely
 • pilířová podložka pod S0311
 • zkrácený postup určování parametrů

Více