Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

T0

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • buzola se po nastavení nuly do směru na počátek stává vodorovným kruhem
 • vodorovný a svislý kruh v krytu
 • podstava transportního pouzdra přístroje je připevněna k přístroji a má integrovaný stavěcí šroub (průměr podstavy je 138 mm)
 • výška s podstavou je 220 mm, bez podstavy 190 mm
 • na těle přístroje je umístěna pouze krabicová libela

Informace o stavu přístroje
 • mikrometrický šroub je nefunkční
 • svora je nefunkční

 • VÚGTK: S0110
 • Vlastník: Národní technické muzeum
 • Výrobce: Wild Heerburgg
 • Vyrobeno: 01.01.1950
 • Délka: 110 mm
 • Šířka: 110 mm
 • Výška: 190 mm
 • Hmotnost: 2780 g
 • S/N: 9119

 • ryskový kříž:
 • NK_003
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 110 mm
 • průměr objektivu: 25 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1500 mm
 • zvětšení dalekohledu: 15
 • provedení centrovače: není
 • buzola: vestavěná
 • provedení buzoly: celokruhová
 • průměr buzoly: 85 mm
 • průměr vodorovného kruhu: 85 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1'
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: svora
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 55 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1'
 • křížová libela: ne
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 48 mm
 • délka bubliny indexové libely: 20 mm
 • citlivost indexové libely: 30 "
 • určeno pro práce: běžné