Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Gi - B 1

Název výrobce uvedený na přístroji
 • MOM Budapest Gi-B 1

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - přesný gyroteodolit
 • gyroteodolit sestává z vteřinového teodolitu Tb-1 a setrvačníkové části
 • pro přípravu (orientaci) slouží samostatná buzola (nebyla zapůjčena)
 • pro provoz generátor, kabely a baterie 12 V
 • speciální stativ, příslušenství
 • přesnost určení azimutu 20", doba měření až 1 h

Informace o používání přístroje
 • civilní (metro, tunely) i vojenské použití pro orientace speciálních sítí

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

 • VÚGTK: S0235
 • Vlastník: Národní technické muzeum
 • Výrobce: MOM
 • Vyrobeno: 28.02.1966
 • Délka: 250 mm
 • Šířka: 250 mm
 • Výška: 520 mm
 • Hmotnost: 20000 g
 • S/N: 842081

 • ryskový kříž:
 • NK_044
 • typ dalekohledu: prokladný jedním koncem
 • připojení ke stativu: speciální
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 175 mm
 • průměr objektivu: 45 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1800 mm
 • zvětšení dalekohledu: 30
 • provedení centrovače: není
 • buzola: samostatná
 • provedení buzoly: celokruhová
 • nejmenší dílek stupnice buzoly: 1
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: pastorek
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1"
 • křížová libela: ne
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 20 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 55 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 20 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 16 "
 • citlivost indexové libely: 20 "
 • určeno pro práce: speciální