Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

LODIS

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • přístroj pro měření ortogonální metodou
 • dalekohled s vestavěným dvouobrazovým dálkoměrem a integrovanou sluneční clonou
 • na svislé ose dvojitý pentagon s průzorem pro zařazení do přímky a vytyčení pravého úhlu
 • přístroj má pouze krabicovou libelu

Informace o používání přístroje
 • vysokoškolská výuka

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

 • VÚGTK: S0241
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1930
 • Délka: 200 mm
 • Šířka: 67 mm
 • Výška: 114 mm
 • Hmotnost: 1150 g
 • S/N: 33488

 • typ dalekohledu: pevný
 • připojení ke stativu: čepový
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • sázecí libela: ne
 • možnost určení převýšení: ne
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • indexová libela: ne
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 200 mm
 • průměr objektivu: 32 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1450 mm
 • zvětšení dalekohledu: 16.7
 • provedení centrovače: není
 • vodorovný kruh: ne
 • svislý kruh: ne
 • segment výškového kruhu: ne
 • křížová libela: ne