Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Carl Zeiss Jena

Carl Zeiss založil v Jeně v roce 1846 závody pro přesnou mechaniku a optiku. K významným spolupracovníkům patřili např. E. Abbe, O. Schott. V roce 1892 firma vyrobila pod označením Zeiss stereotelemeter podle návrhu Henri de Grousilliera stereoskopický dálkoměr se základnou v přístroji. Vědecký spolupracovník Carl Pulfrich vynalezl v roce 1901 princip stereoskopické fotogrammetrie včetně prostorové měřické značky a zkonstruoval první stereokomparátor; testován byl v roce 1903. Z principu stereokomparátoru byl odvozen stereoautograf. C. Pulfrich použil roku 1906 u fototeodolitu kovovou základnovou lať. V letech 1909 a 1911 firma zdokonalila první analogový fotogrammetrický přístroj, autostereograf npor. Eduarda von Orel, a vyráběla ho pod označením stereoautograf pro vyhodnocení polohopisu i výškopisu ze snímkových stereodvojic.

Geodetické oddělení firmy Zeiss bylo založeno roku 1909 H. Wildem. Ten zavedl u dalekohledů nivelačních přístrojů, kterými začínala výroba, vnitřní zaostřovací čočku. Další novinkou bylo koincidenční urovnání libely pomocí hranolového systému. V roce 1914 poprvé použil v konstrukci nivelačního přístroje optický mikrometr a klínový tvar ryskového kříže pro zvýšení přesnosti čtení na lati. V roce 1912 firma Zeiss podala patent na dálkoměr se základnou v přístroji, z kterého se zřejmě vyvinul pozdější BRT 006. V roce 1922 byl uveden na trh Zeiss Th I, první teodolit se skleněnými kruhy, který se v praxi (celkem na čtvrtý pokus) prosadil. Konstrukci přístroje navrhl již roku 1918 H. Wild. Na základě návrhu Waltera Bauersfelda byl vyroben v roce 1923 první stereoplanigraf, analogový přístroj pro vyhodnocení stereodvojic leteckých snímků s optickou projekcí. V témže roce stejná firma vyrobila první invarovou základnovou lať, v roce 1925 kameru TAF. V roce 1927 závody Zeiss vyrobily podle myšlenky švýcarského zeměměřiče Rudolfa Bosshardta autoredukční dvojobrazový dálkoměr, známou Redtu. Pro zvětšení snímkovaného území byla v roce 1930 postavena letecká automatická čtyřkomora.

Po 2. světové válce a rozdělení Německa byly v roce 1946 založeny závody Zeiss v Obekochenu. Ty už v roce 1951 vyrobily první kompenzační nivelační přístroj, typ Ni 2 (m0 = 2 mm), který se dostal do běžné praxe. Kompenzátory, nahrazující kapalinové libely, byly následně používány i v dalších konstrukcích. Reg Elta 14, produkt stejných závodů Zeiss Oberkochen, se stala světově první kompaktní totální stanicí. K dohodě o používání známé značky s firmou VEB Zeiss Jena došlo v roce 1971. (Oberkochenský podnik exportoval do tzv. socialistických zemí pod označením Opton, podnik z Jeny na západoevropské trhy jako Feinmechanik aus Jena; na některých trzích, např. v severní Americe, působily pod svými značkami.) Obě firmy pokrývaly celý sortiment a dosáhly světové proslulosti.

U nás byly pro přesné práce převážně používány přístroje VEB Zeiss Jena. Z jejich produkce připomeňme aspoň řadu teodolitů Theo 003, 010 (s čočkozrcadlovým dalekohledem), 010 a 020 s úpravami A, B, 030, řadu nivelačních přístrojů:  libelového Ni 004 a kompensátorových 020, 030, 050 včetně oblíbeného Ni 007 a typu RENI 002 s počátky registrace dat, dále provažovač PZL a tachymetry Dahlta a Redta, elektronické dálkoměry EOS, EOT, EOK, dále fotogrammetrické fototeodolity Photheo 19/1318, pozemní kamery UMK, stereoskopické SMK, letecké kamery MRB, LMK a multispektrální MSK a MFK, a vyhodnocovací přístroje.

Po znovusjednocení Německa v roce 1990 došlo do roku 1995 v několika krocích ke spojení závodů Zeiss v Jeně a v Oberkochenu do Zeiss AG. V Jeně se oddělila dnešní Jenoptik AG. Geodetické oddělení Zeiss AG převzala firma Geodimeter a tu krátce poté nadnárodní koncern Trimble.

Související:

Zeiss Oberkochen

nivelační přístroj
Ni I 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • hranolové sledování nivelační libely
 • horizontace 3 svislými šrouby, urovnávajícími alhidádu
 • spojení dalekohledu s pevnou libelou a alhidády bajonetem s pojistkou

Informace o stavu přístroje
 • chybí postavení na čepový stativ
 • nalepená stupnice u nivelační libely

Více
nivelační přístroj
Typ I 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: nivelační přístroj, typ I
 • první konstrukce Dr. H. Wilda u firmy Zeiss
 • nasazení na čep, 3 svislé šrouby zespodu

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01002183/000

Informace o stavu přístroje
 • úplný
 • mírně nefunkční ustanovka

Více
nivelační přístroj
Ni II 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • připevnění - odnímatelná trojnožka se závitem ke stativu (díra průměru 13 mm, šroub průměru 15 mm (zuby))

Informace o stavu přístroje
 • upevnění v krabici stativovým šroubem
 • demontovaná nivelační libela (chybí)
 • nitkový kříž není vidět

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena
 • výrobní číslo přelepeno platným štítkem

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: libelový nivelační přístroj s otočným dalekohledem, typ V
 • reverzní libela s hranolovým sledováním
 • konstrukce Dr. H. Wild

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01003917/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • nefunkční ustanovka
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
dálkoměr
LODIS 
dálkoměr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • přístroj pro měření ortogonální metodou
 • dalekohled s vestavěným dvouobrazovým dálkoměrem a integrovanou sluneční clonou
 • na svislé ose dvojitý pentagon s průzorem pro zařazení do přímky a vytyčení pravého úhlu
 • přístroj má pouze krabicovou libelu

Informace o používání přístroje
 • vysokoškolská výuka

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
dálkoměr
Teletop 6x 
dálkoměr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: dvouobrazový tachymetr - autoredukční dálkoměr s latí v přístroji
 • buzola průměru 64 mm, čtení
 • délka ramene 790 mm, stupnice 0-30
 • demontované rameno možno obsluhovat z ruky s dřevěnou rukojetí

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001682/000
 • mapování

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • zničená libela délky 22 mm rovnoběžné se záměrou
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
Th D 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • elektrické osvětlení

Informace o stavu přístroje
 • nelze určit citlivost indexové libely - koencidenční sledování

Více
teodolit
Th. IV 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • tangentový šroub vodorovného kruhu pro měření délek na vodorovnou lať

Informace o stavu přístroje
 • citlivost alhidádové libely nelze určit - nemá rysky

Více
ostatní měřidla
okuláry 
ostatní měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ: dvě identické výukové dřevěné pomůcky, oboustranné
 • strana s papírovým polepem: čtení vernierem a koincidenční čtení
 • strana se skleněným okénkem: koincidenční čtení typu Th IV, Theo 010

Informace o používání přístroje
 • výukové účely pro čtení kruhů teodolitů

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
příslušenství
okuláry lomené 
příslušenství

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ: souprava 2 lomených okulárů pro teodolity řady Theo 010 až 030
 • rozměry okuláru dalekohledu v popisu, rozměry čtecího okuláru 86 x 18 x 56

Informace o používání přístroje
 • výukové účely

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
ostatní měřidla
centrovač 
ostatní měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ: dostřeďovač obousměrný, lomený dalekohled
 • do podložky Zeiss
 • součást tzv. trojpodstavcové soupravy

Informace o používání přístroje
 • výukové účely

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • bez pouzdra

Více
dálkoměr
Dimes 002 
dálkoměr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: nasazovací dvouobrazový dálkoměr Dimes s protizávažím
 • k typům Theo 020, 030 a novějším

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT 

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
tachymetr
Teletop 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena Teletop 6x

Konstrukční zajímavosti
 • rameno délky 300 mm
 • buzola je v krytu

Informace o používání přístroje
 • v případě trvalé signalizace cílů (např. rohy domů, praskliny) není třeba umělé signalizace

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý
 • pro konstrukci přístroje a dělený obraz nebylo možné určit zvětšení dalekohledu

Více
teodolit
Theo 120 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: důlní teodolit
 • čtecí mikroskop s ryskou (indexem), otočný v celém rozsahu
 • použití jako nadirový provažovač, s okul. hranolem i jako zenitový
 • obdobou je FPM Theo 6.1

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001784/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • adaptér pro zavěšení chybí
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
Theo 030 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • má meridiánový nástavec Carl Zeiss Jena 1 DDR v.č. 158471 s protizávažím (váha 710 g, délka 80 mm, šířka 70 mm, výška 40 mm)
 • nástavec váží 400 g, délka je 95 mm, šířka 93 mm, výška 103 mm
 • repetiční se svorou
 • možnost osazení trubicového usměrňovače

Informace o používání přístroje
 • zřejmě FAST VUT Brno

Informace o stavu přístroje
 • nefunguje repetiční svora

Více
tachymetr
Dahlta 020 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • diagramový autoredukční dálkoměr
 • vyjímatelné z trojnožky

Informace o stavu přístroje
 • přístroj je zatuhlý
 • nefunkční jemná vodorovná ustanovka
 • chybí "páčka" hrubé svislé ustanovky
 • zamlžený obraz

Více
dálkoměr
Dimes 002 
dálkoměr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • nasazovací dálkoměrný klín pro teodolity řad Theo 020, 020 A/B, Theo 010 A/B.
 • hmotnost protizávaží je 350 g

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
dálkoměr
Dimes 002 
dálkoměr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: dvouobrazový nasazovací dálkoměr s protizávažím
 • nasazovací na dalekohled teodolitů Theo 030, 020

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • chybný popis na pouzdře a protizávaží

Více
dálkoměr
Lota Keil 004 
dálkoměr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • CARL ZEISS JENA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - nasazovací logaritmický dálkoměr na teodolity výrobce
 • čtecí mikrometr
 • vodorovná lať v cíli

Informace o používání přístroje
 • polygonizace, přesnost šikmé délky až 2 cm / 100 m

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
příslušenství
libela 
příslušenství

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden (Carl Zeiss Jena)

Konstrukční zajímavosti
 • typ: sázecí libela k Zeiss Theo 010 na průměr ložiska 44 mm
 • nečíslovaná neprůběžná stupnice, 2 mm
 • sledování v otočném zrcátku

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01022057/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • bez pouzdra

Více
dálkoměr
Lota Keil 004 
dálkoměr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: logaritmický dálkoměr nasazovací na objektiv teodolitu
 • s protizávažím

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • chybný inventární popis protizávaží
 • chybí logaritmická lať

Více
ostatní měřidla
KARTI 
ostatní měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: kartýrovací stolek průměru 25 cm
 • přislušenství k Theo 030, 020, Dahlta 020 a jejich úpravám
 • na pravítku měřítko délek 1 : 1000 v rozsahu 0 m – 125 m, čtení indexem na 0,5 m

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01004490/000
 • mapování

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
tachymetr
Dahlta 020 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: diagramový tachymetr
 • čtení kruhů stupnicovými mikroskopy
 • průměr kruhu s diagramem asi 120 mm

Informace o používání přístroje
 • I3-01001772/000

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý

Více
teodolit
Theo 010 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: vteřinový teodolit s limbem na postrk
 • čočko-zrcadlový dalekohled
 • optický koincidenční mikrometr
 • sázecí libela
 • Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001944/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • zatuhlý
 • sázecí libela odděleně
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
tachymetr
Redta 002 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: tachymetr s dvouobrazovým dálkoměrem s mikrometrem
 • mikrometr rozsah 0-20, čtení 1 cm
 • dosahovaná přesnost se zavedením osobní chyby ±2 cm / 100m
 • ve čtecím mikroskopu stupnice funkce tg pro sklon 49,5 gon až 149,5 gon, čtení na 4 místa
 • ve II. poloze nivelační libela 
 • určeno pro polygonizace

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01003705/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
nivelační přístroj
Ni 025 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: kompenzátorový nivelační přístroj s vodorovným kruhem

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001926/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
Theo 120 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • důlní teodolit
 • lze použít jako provažovač zenitový i nadirový
 • lze použít jako závěsný po náhradě trojnožky
 • kruhy v krytu

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
nivelační přístroj
Ni 025 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Informace o stavu přístroje
 • nefunkční kompenzátor

Více
tachymetr
BRT 006 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - autoredukční dvouobrazový dálkoměr do 60 m
 • autoredukce vypínatelná
 • do 120 m, resp. 180 m šikmá vzdálenost s latí
 • výškový kruh dělen v omezeném rozsahu
 • délka základny 305 mm

Více
teodolit
Theo 010 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • použit čočkozrcadlový dalekohled
 • možnost použít se sázecí libelou

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán ve firmě pt geodet, která se zaměřovala na důlní měřictví a inženýrskou geodézii

Informace o stavu přístroje
 • včetně kompletního originálního příslušenství

Více
tachymetr
BRT 006 
tachymetr

Přesný název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - autoredukční dvouobrazový dálkoměr do 60 m
 • autoredukce vypínatelná
 • do 120 m, resp. 180 m šikmá vzdálenost s latí
 • výškový kruh dělen v omezeném rozsahu
 • délka základny 305 mm

Více
příslušenství
libela 
příslušenství

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden (Carl Zeiss Jena)

Konstrukční zajímavosti
 • typ: sázecí libela k Theo 010
 • dílek 2 mm
 • pozorování v zrcadle

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01020570/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • původní dřevěná krabice 193 x 172 x 63 mm, hmotnost 384 g

Více
nivelační přístroj
Ni 050 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • horizontace pomocí klínků

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
nivelační přístroj
Ni 007 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • dalekohled má svislou konstrukci podobnou periskopu

Informace o stavu přístroje
 • výborný stav

Více
nivelační přístroj
Ni 002 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • VEB Carl Zeiss Jena

Informace o stavu přístroje
 • neoriginální trojnožka - jiná barva
 • zachovalé příslušenství

Více
dálkoměr
EOK 2000 
dálkoměr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • elektrooptický dálkoměr
 • ruční obsluha přepínače fází po zacílení
 • určení délky z postupných čtení

Informace o používání přístroje
 • výuka FAST VUT Brno

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
Theo 080 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: důlní teodolit s repetiční svorou
 • čtecí mikroskop s ryskou (indexem), otočný v celém rozsahu
 • lze použít jako provažovač Z-N

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001967/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • neúplný
 • chybí šroub hrubé svislé ustanovky 
 • adaptér pro zavěšení chybí
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
Theo 020 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: minutový teodolit – tachymetr s repetiční svorou
 • možnost usměrňovače nebo celokruhové buzoly

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001941/000

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý, nefunkční ostření
 • neúplný
 • znečištěná optika
 • chybí krytka rektifikačních šroubů stočeného ryskového kříže
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
nivelační přístroj
Ni 030 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • nivelační libela v krytu s půleným obrazem

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
nivelační přístroj
Ni 050 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • místo stavěcí šroubů jsou pro horizontaci použity dva klíny

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán ve firmě pt geodet, která se zaměřovala na důlní měřictví a inženýrskou geodézii

Informace o stavu přístroje
 • neúplné příslušenství

Více
nivelační přístroj
Ni 040A 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • pro horizontaci použity klínky místo stavěcích šroubů
 • závit o průměru 14 mm

Informace o stavu přístroje
 • velmi dobrý stav včetně příslušenství

Více
teodolit
Theo 010B 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • limbus na postr (pastorek)
 • dvouramenné páčkové hrubé ustanovky
 • odnímatelný nosník
 • v příslušenství lomené okuláry

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
tachymetr
Dahlta 010B 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - diagramový autoredukční tachymetr
 • možnost osazení trubicového usměrňovače

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
tachymetr
Redta 002 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - dvouobrazový dálkoměr
 • indexová libela s koincidenčním pozorováním

Více
totální stanice
EOT 2000 
totální stanice

Název výrobce uvedený na přístroji
 • CARL ZEISS JENA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - kompaktní kombinace elektronického dálkoměru a klasického teodolitu
 • teodolit Theo 010B je upravenou alhidádovou částí nasazen na kvádr, obsahující dálkoměr
 • levý nosník teodolitu je rozšířen, v něm je vestavěn měřící přístroj intenzity odraženého signálu s ovládacím točítkem
 • dále je na levém nosníku ovládací prvek s polohou 1, 2 pro osvětlení
 • centrovač je vložen do těla dálkoměru
 • kabelem připojený displej a tlačítkový panel
 • přístroj je možné použít pro běžnou trojpodstavcovou soupravu

Informace o používání přístroje
 • přesné práce

Informace o stavu přístroje
 • chybí čtecí mikroskop
 • kruhy jsou zakrytovány

Více
teodolit
Theo 080A 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • CARL ZEISS JENA, Hergestellt in der DDR

Konstrukční zajímavosti
 • kruhy jsou v krytu

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
ostatní měřidla
PZL 100 
ostatní měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • konstrukční úprava Ni 007
 • kompenzátor, lomený dalekohled
 • provažování k zenitu
 • přesnost měření ve 2. polohách 0,8 mm / 100 m

Informace o používání přístroje
 • zejména při výstavbě panelových budov a výškových staveb

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více