Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

buzolní

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F. W. Breithaupt & Sohn

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: repetiční buzolní teodolit
 • reverzní nivelační libela
 • ryskový dálkoměr

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. D3-01001708/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • silně poškrábané kruhy
 • zkrácený postup určování parametrů

 • VÚGTK: S0288
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Breithaupt
 • Vyrobeno: 01.01.1920
 • Délka: 208 mm
 • Šířka: 188 mm
 • Výška: 273 mm
 • Hmotnost: 4921 g
 • S/N: 87031

 • ryskový kříž:
 • NK_018
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 197 mm
 • průměr objektivu: 28 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1800 mm
 • provedení centrovače: není
 • buzola: vestavěná
 • provedení buzoly: celokruhová
 • průměr buzoly: 80 mm
 • nejmenší dílek stupnice buzoly: 1 gon
 • průměr vodorovného kruhu: 145 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 0,2 gon
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: repetiční
 • svislý kruh: ano
 • průměr svislého kruhu: 90 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 2
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 0,5 gon
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 40 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 12 mm
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 50 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 15 mm
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 50 mm
 • délka bubliny indexové libely: 15 mm
 • určeno pro práce: běžné