Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

SSSR

Neznámý výrobce v rámci SSSR.

teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • AŠT Sdělano v SSSR

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Balónový (meteorologický) teodolit
 • lomený dalekohled
 • vodorovný i svislý kruh je v krytu
 • příslušenství je ve víku transportní krabice

Informace o používání přístroje
 • meteorologická pozorování balonů a letadel
 • zaostření dalekohledu fixfocus
 • ovládací páčka C (S) mění barvy zorného pole tří stupňová (přirozená, modrá a zelená)
 • ovládací páčka B (V) přepínání mezi dalekohledem a kolimátorem
 • možnost připojení elektrické energie (osvětlení)
 • integrovaný buzolní usměrňovač s přímým sledováním
 • trojpodstavcová souprava a podložka s kruhovými drahami pro osvětlení

Informace o stavu přístroje
 • výborný - funkční

Více