Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – SSSR

Název výrobce uvedený na přístroji
 • AŠT Sdělano v SSSR

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Balónový (meteorologický) teodolit
 • lomený dalekohled
 • vodorovný i svislý kruh je v krytu
 • příslušenství je ve víku transportní krabice

Informace o používání přístroje
 • meteorologická pozorování balonů a letadel
 • zaostření dalekohledu fixfocus
 • ovládací páčka C (S) mění barvy zorného pole tří stupňová (přirozená, modrá a zelená)
 • ovládací páčka B (V) přepínání mezi dalekohledem a kolimátorem
 • možnost připojení elektrické energie (osvětlení)
 • integrovaný buzolní usměrňovač s přímým sledováním
 • trojpodstavcová souprava a podložka s kruhovými drahami pro osvětlení

Informace o stavu přístroje
 • výborný - funkční

 • VÚGTK: S0189
 • Vlastník: Národní technické muzeum
 • Výrobce: SSSR
 • Vyrobeno: 01.01.1965
 • Délka: 200 mm
 • Šířka: 180 mm
 • Výška: 215 mm
 • Hmotnost: 2680 g
 • S/N: 59384

 • ryskový kříž:
 • NK_039
 • typ dalekohledu: pevný
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: nekonečná - třecí
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ne
 • konstrukce dálkoměru: N/A
 • obraz v dalekohledu: vzpříměný
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 245 mm
 • průměr objektivu: 40 mm
 • zvětšení dalekohledu: 20
 • provedení centrovače: není
 • buzola: vestavěná
 • provedení buzoly: usměrňovač
 • průměr vodorovného kruhu: 110 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: index
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 6´
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • rozsah segmentu výškového kruhu: 180
 • průměr svislého kruhu: 100 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: index
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 6´
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 47 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 10 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ne
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 60 "
 • určeno pro práce: speciální