Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Breithaupt

Hesenský dvorní mechanik Johann Christian Breithaupt založil v Kasselu v roce 1762 stejnojmenný, dodnes existující podnik, který se do historie vepsal řadou úspěšných konstrukcí astronomických i geodetických přístrojů, včetně důlně-měřických a vojenských, vybavení pro mapování stolem a geologický průzkum, ale i výrobou fyzikálních přístrojů (barometry atd.). Praxi v tomto podniku získala řada vynikajících konstruktérů a výrobců geodetických přístrojů.

Jedním z prvních výrobků byl zední kvadrant o poloměru 1,98 m, dnes umístěný v městském muzeu. Synové Heinrich Carl Wilhelm B. a Friedrich Wilhelm B. vedli podnik pod názvem Gebrüder Breithaupt. Podnik jako jeden z prvních zavedl u triangulačních teodolitů kuželovou osu alhidády; udávaná chyba směru byla 0,3“. V roce 1798 H. C. W. B. konstruoval první důlní teodolit se záměrnými terči, osvětlovanými olejovými lampami. Od roku 1804 podnik vedl mladší F. W. B. sám, v roce 1821 byl vyroben heliotrop pro Carla Friedricha Gausse.

V roce 1827 do vedení přistoupil syn Georg Wilhelm Anton B. Od té doby podnik nese název F. W. Breithaupt & Sohn. V roce 1840 byla zdokonalena konstrukce měřického stolu, v roce 1868 byl prodán 1000. nivelační přístroj, podnik získal ocenění na světových výstavách v Londýně (1851) a Paříži 1862). Po roce 1918 se rozvinul export do východní Evropy, firma se podílela ve spolupráci na vývoji gyroteodolitů. Po 2. světové válce bylo zavedeno označení slovními zkratkami. Zajímavou konstrukcí byla modulová stavebnice pro školy, z níž bylo možno sestavit funkční teodolit, nivelační přístroj a záměrné pravítko s dalekohledem. V roce 1955 byl prodán teodolit s výrobním číslem 100.000, v roce 1965 byl představen digitální Digigon, následovaly laserový měřič profilů dopravních tunelů (1973), přístroj pro měření vzepětí železničních oblouků (1978), úpravy pro strojírenská měření a úhloměrný systém, založený na použití vysokorychlostní kamery. Určitou zajímavostí je digitalizované záměrné pravítko s dalekohledem. V současnosti je F. W. Breithaupt & Sohn GmbH & Co. KG rodinným podnikem v osmé generaci.

astronomicko-geodetické přístroje
 
astronomicko-geodetické přístroje

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F.V. Breithaupt & Sohn in CASSEL 1859

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Ekvatoreal 
 • paralaktická montáž - hlavní osa směřuje k pólu, vedlejší deklinační osa je na ní kolmá a nese dalekohled
 • na polární ose hodinový kruh 0-24 h se 4 verniery
 • hodinový kruh na deklinační ose má nejmenší dílek 2´ a čtení vernierem na 2", číslování 2x 0-90-0
 • dalekohled má lomený okulár a vyvažovací závaží

Informace o stavu přístroje
 • libely jsou bez kapalin

Více
ostatní měřidla
 
ostatní měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - excentrický cíl
 • s kolimátorem pro cílení
 • osazena hrubá krabicová libela o průměru 12 mm

Informace o používání přístroje
 • patří do kompletu s lesní buzolou

Více
další úhlová měřidla
 
další úhlová měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F. W. Breithaupt & Sohn Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - lesnická buzola
 • excentrický dalekohled a zdvojený cílový terč s kolimátorem
 • buzolní teodolit
 • buzolu lze po vyjmutí osadit do vynášecí (kartýrovací) desky

Informace o používání přístroje
 • přístroj do Čech zakoupil prof. Karel rytíř Kořistka

Informace o stavu přístroje
 • velmi dobrý

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F.W. Breithaupt & Sohne Cassel.

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - triangulační teodolit
 • vodorovný kruh  v krytu
 • omezený rozsah pohybu dalekohledu ve svislé rovině
 • nastavení vůle chodu alhidády

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně jedna z VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • znečištěný obraz
 • nečitelný kruh

Více
tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F. W. Breithaupt & Sohn. Cassel.

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - pravítkový redukční tachymetr
 • předpokládáme použití jako tachymetru s vodorovným kruhem (je zde odečítací pomůcka) nebo po úpravě pro použití na měřickém stole

Informace o stavu přístroje
 • přístroj je neúplný, chybí spodní část (s vodorovným kruhem nebo pravítkem)

Více