Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

totální stanice

Konstrukce totálních stanic vychází z teodolitů a dálkoměrů. Za předchůdce totální stanice, lze označit (optické) teodolity s nasazovacím dálkoměrem. Tyto přístroje ještě neuměly registrovat měřená data. Spojením elektronického teodolitu a dálkoměru s možností registrace měřených pak vznikl nový přístroj s názvem totální stanice.

Reg Elta 14, produkt závodů Zeiss Oberkochen z roku 1968, se stal 1. kompaktní totální stanicí.

V roce 2013 Leica Geosyystems uvedla první multistanici MS 50, která integruje do jednoho setu přesnou motorizovanou totální stanici, pozemní laserový skener a aparaturu GNSS. Model MS60 má snímkovací stanici se dvěma kamerami s možností vyhodnocením i průsekové fotogrammetrie.

Na podzim roku 2016 byl představen Trimble SX10, který poprvé neobsahuje dalekohled, ale pouze CCD kamery, pomocí kterých je prováděno cílení.

Dnes se jedná o jeden z nejvíce používaných a neujniverzálnějších přístrojů používaných v geodézii.

totální stanice
Elta 2 
Zeiss Oberkochen

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Zeiss Oberkochen

Konstrukční zajímavosti
 • maximální dosah dálkoměru 5 km

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán ve firmě pt geodet, která se zaměřovala na důní měřictví a inženýrskou geodézii

Více
totální stanice
EOT 2000 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • CARL ZEISS JENA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - kompaktní kombinace elektronického dálkoměru a klasického teodolitu
 • teodolit Theo 010B je upravenou alhidádovou částí nasazen na kvádr, obsahující dálkoměr
 • levý nosník teodolitu je rozšířen, v něm je vestavěn měřící přístroj intenzity odraženého signálu s ovládacím točítkem
 • dále je na levém nosníku ovládací prvek s polohou 1, 2 pro osvětlení
 • centrovač je vložen do těla dálkoměru
 • kabelem připojený displej a tlačítkový panel
 • přístroj je možné použít pro běžnou trojpodstavcovou soupravu

Informace o používání přístroje
 • přesné práce

Informace o stavu přístroje
 • chybí čtecí mikroskop
 • kruhy jsou zakrytovány

Více