Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Theo 080A

Název výrobce uvedený na přístroji
 • CARL ZEISS JENA, Hergestellt in der DDR

Konstrukční zajímavosti
 • kruhy jsou v krytu

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

 • VÚGTK: S0108
 • Vlastník: Národní technické muzeum
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1982
 • Délka: 140 mm
 • Šířka: 130 mm
 • Výška: 247 mm
 • Hmotnost: 1960 g
 • S/N: 1003879

 • ryskový kříž:
 • NK_036
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: vzpříměný
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 127 mm
 • průměr objektivu: 31 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 780 mm
 • zvětšení dalekohledu: 18
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 90 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: index
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1°
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: svora
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 80 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: index
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1°
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 40 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 8 mm
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 62 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 22 mm
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ne
 • citlivost sázecí / nivelační libely: 35 "
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 120 "