Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Theo 030

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • má meridiánový nástavec Carl Zeiss Jena 1 DDR v.č. 158471 s protizávažím (váha 710 g, délka 80 mm, šířka 70 mm, výška 40 mm)
 • nástavec váží 400 g, délka je 95 mm, šířka 93 mm, výška 103 mm
 • repetiční se svorou
 • možnost osazení trubicového usměrňovače

Informace o používání přístroje
 • zřejmě FAST VUT Brno

Informace o stavu přístroje
 • nefunguje repetiční svora

 • VÚGTK: S0112
 • Vlastník: Vysoké učení technické v Brně
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1950
 • Délka: 195 mm
 • Šířka: 143 mm
 • Výška: 250 mm
 • Hmotnost: 4000 g
 • S/N: 85348

 • ryskový kříž:
 • NK_012
 • typ dalekohledu: prokladný jedním koncem
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 195 mm
 • průměr objektivu: 35 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 2000 mm
 • zvětšení dalekohledu: 20
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • provedení buzoly: usměrňovač
 • průměr vodorovného kruhu: 115 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: stupnicový mikroskop
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 30"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: svora
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 95 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: stupnicový mikroskop
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 30"
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 70 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 18 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 70 mm
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 30 "
 • citlivost indexové libely: 30 "
 • určeno pro práce: běžné