Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM)

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Freiberger Präzissions-Mechanik 

Konstrukční zajímavosti
 • druhý dalekohled excentrický (délka 143 mm, průměr okuláru 25 mm, excentricita je 90 mm)

Informace o stavu přístroje
 • chybí buzola
 • nefunkční nastavení vodorovného kruhu

 • VÚGTK: S0114
 • Vlastník: Vysoké učení technické v Brně
 • Výrobce: Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM)
 • Vyrobeno: 01.01.1955
 • Délka: 215 mm
 • Šířka: 195 mm
 • Výška: 282 mm
 • Hmotnost: 3590 g
 • S/N: 10930

 • ryskový kříž:
 • NK_025
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 200 mm
 • průměr objektivu: 30 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1070 mm
 • zvětšení dalekohledu: 33
 • provedení centrovače: není
 • průměr vodorovného kruhu: 132 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 30"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: svora
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 110 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 2
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1'
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 75 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 16 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 75 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 18 mm
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 75 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 16 mm
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 65 mm
 • délka bubliny indexové libely: 15 mm
 • citlivost sázecí / nivelační libely: 20 "
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 40 "
 • citlivost indexové libely: 30 "
 • určeno pro práce: běžné