Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Th. IV

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • tangentový šroub vodorovného kruhu pro měření délek na vodorovnou lať

Informace o stavu přístroje
 • citlivost alhidádové libely nelze určit - nemá rysky

 • VÚGTK: S0121
 • Vlastník: Vysoké učení technické v Brně
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1935
 • Délka: 188 mm
 • Šířka: 153 mm
 • Výška: 284 mm
 • Hmotnost: 5560 g
 • S/N: 62701

 • ryskový kříž:
 • NK_013
 • typ dalekohledu: prokladný jedním koncem
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 185 mm
 • průměr objektivu: 35 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 2000 mm
 • zvětšení dalekohledu: 22
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 115 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1'
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: svora
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 88 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1'
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 60 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 10 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 57 mm
 • délka bubliny indexové libely: 15 mm
 • citlivost indexové libely: 30 "
 • určeno pro práce: přesné