Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Morin H.

Název výrobce uvedený na přístroji
 • H.MORIN II RUE DULONG PARIS

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný a svislý kruh jsou v krytu
 • repetiční uspořádání os
 • velmi malé rozměry a hmotnost

Informace o stavu přístroje
 • nastavení nuly vodorovného kruhu nefunkční
 • hrubá ustanovka vod. kruhu nefunkční
 • kruhy nečitelné

 • VÚGTK: S0132
 • Vlastník: Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TUO
 • Výrobce: Morin H.
 • Vyrobeno: 01.01.1910
 • Délka: 140 mm
 • Šířka: 128 mm
 • Výška: 217 mm
 • Hmotnost: 1910 g
 • S/N: 308

 • ryskový kříž:
 • NK_015
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 138 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 156 mm
 • průměr objektivu: 18 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 500 mm
 • zvětšení dalekohledu: 7
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 95 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 30"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: repetiční
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 85 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 2
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1'
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 55 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 12 mm
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 55 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 12 mm
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 50 mm
 • délka bubliny indexové libely: 14 mm
 • citlivost sázecí / nivelační libely: 40 "
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 40 "
 • citlivost indexové libely: 40 "
 • určeno pro práce: běžné