Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

astronomicko-geodetické přístroje – J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - diazenitál
 • dalekohled směřuje dolů na alhidádu, kde je umístěn odrazný hranol
 • dalekohled je možné posouvat do excentrických poloh
 • svislý kruh má zenitové úhly (stupňové dělení)
 • rozsah vlevo a vpravo 32° - 90° - 32°
 • alhidádové libely jsou umístěny vůči rovině svislého kruhu pod úhlem 45°
 • vodorovný kruh je v krytu

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční
 • alhidádové libely mají pouze dvě rysky, nelze určit citlivost

 • VÚGTK: S0203
 • Vlastník: Astronomický ústav AV ČR
 • Výrobce: J. & J. Frič
 • Vyrobeno: 01.01.1910
 • Délka: 320 mm
 • Šířka: 185 mm
 • Výška: 385 mm
 • Hmotnost: 3500 g
 • S/N: 181

 • typ dalekohledu: speciální
 • připojení ke stativu: speciální
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • použité jednotky: ° ' "
 • obraz v dalekohledu: vzpříměný
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 277 mm
 • průměr objektivu: 26 mm
 • zvětšení dalekohledu: 17
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 155 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 10´
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ano
 • průměr svislého kruhu: 150 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: index
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1°
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 60 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 10 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 60 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 10 mm
 • indexová libela: ne
 • sázecí libela: ne