Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

J. & J. Frič

Bratři Josef a Jan Fričové založili v roce 1883 v Praze „dílnu pro přesnou mechaniku“, pro kterou sami vyrobili speciální přístroje pro dělení kruhů, broušení čoček atd. Firma Josef & Jan Frič (označení firmy bylo používáno v několika variantách) dosáhla úspěchu již na Národní výstavě v Praze roku 1891. Po roce 1906 byl přijat jako úřední normál USA polarimetr pro stanovení cukernatosti.

Rodinně vedený podnik bratří Fričů během svého trvání vyráběl celý sortiment geodetických přístrojů včetně prestižního triangulačního teodolitu 6R se šroubovými mikrometry se čtením odhadem až na 2" a speciálních přístrojů pro měření deformací přehrad a pro stavby tunelů.

Roku 1884/5 byla vyrobena malá série důlních teodolitů Duplex, v nichž světově poprvé byl použit skleněný vodorovný dělený kruh (průměr 130 mm, dělení 1˚) se čtením dvěma protilehlými mikroskopy (zvětšení 24x, mřížka se 60 dílky) úhlových minut, odhadem 30". Kruh byl prosvětlován např. kahanem zespodu okénkem v zakrytí. Teodolit byl univerzálně použitelný nejen pro úhlová měření od astronomických připojení na povrchu až po polygonizaci v podzemí v silně úklonných dílech, ale i pro nivelaci s použitím reversní libely na dalekohledu. Pro snadné cílení ve svislé rovině byly voleny dva dalekohledy (odtud název přístroje) proměnné délky. Pravoúhle zalomená osa excentrického dalekohledu pro strmé záměry procházela dutou klopnou osou prokladného dalekohledu. Duplex byl představen v roce 1886 na Sjezdu inženýrů v Budapešti. (Skleněné dělené kruhy se v praxi prosadily až v teodolitu Zeiss Th I konstruktéra H. Wilda, vyráběném od roku 1922.) Poznávacím znakem mnohých sběratelsky oblíbených přístrojů jsou plastové červeno-hnědé hlavy stavěcích šroubů.

Na podkladě brilantní myšlenky prof. Františka Nušla byla vyřešena konstrukce astronomicko-geodetického cirkumzenitálu pro určování zeměpisných souřadnic metodou stejných výšek. Roku 1932 byl zaveden neosobní mikrometr podle návrhu prof. Emila Buchara. (V 70. letech konstrukci zdokonalil a vyráběl Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.) Podnik se po 1. světové válce zaměřil na oblast astronomie, jeho geodetické přístroje zastarávaly. Zanikl po znárodnění počátkem 50. let, kdy byl v rámci n. p. Metra převeden na jinou výrobu.

nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOSEF & JAN FRIČ

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - nivelační dioptr s vodorovným kruhem
 • 1 pár průzorů se záměrným křížem

Informace o stavu přístroje
 • pouzdro nivelační libely zdeformováno - nelze určit citlivost

Více
další úhlová měřidla
 
další úhlová měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOS. & JAN FRIČ
Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - důlní buzola
 • odečítání pomocí vernieru
 • na střelce jsou umístěny stupnice pro vernier
 • přesnost odečítání 2'
Informace o stavu přístroje
 • výborný

Více
teodolit
Duplex 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • světově 1. teodolit se skleněným kruhem
 • určen pro důlně-měřické práce
 • 2 dalekohledy - přímý a lomený hranolem 90° pro šikmé záměry (záměrné osy  jsou rovnoběžné), zvětšení druhého je dalekohledu 15x a má prostý nitkový kříž
 • vodorovný kruh je v krytu
 • magnetický usměrňovač
 • 131a: signalizační terč (ev.č. K316) váha 2690g; šířka 130mm; délka 130mm; výška 395mm
 • 131c: signalizační terč (ev.č. K317) váha 1840g; šířka 125mm; délka 150mm; výška 310mm
 • ve svislých osách signalizačních terčů je umístěna krabicová libela
 • osvětlení signalizačních terčů - svíčka (131a), olejová lampa (131c)

Informace o používání přístroje 
 • vyroben v malé sérii

Informace o stavu přístroje
 • mikroskopy odečítacích pomůcek vodorovného kruhu jsou nečitelné (špinavý obraz - nelze zaostřit)
 • citlivost libel nelze určit (pouze 2 rysky)
 • znečištěná optika dalekohledu

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOS. & JAN FRIČ

Konstrukční zajímavosti
 • čepový stativ

Informace o stavu přístroje
 • komplet celý v pouzdře (olovnice + jehla na justáž libely)

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • čepový stativ
 • horizontace přes alhidádu

Informace o stavu přístroje
 • bez přepravní bedny

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Přesný název výrobce uvedený na přístroji
 • JOSEF & JAN FRIČ PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • rozsah stupnice elevačního šroubu -5° - +5°

Více
ostatní měřidla
 
ostatní měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOS. & JAN FRIČ PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - výškoměr (hypsometr)
 • nemá vodorovný kruh
 • nelze určit citlivost alhidádových libel (pouze 2 rysky)
 • alhidádové libely jsou spojené pod úlem 90° 
 • citlivost indexové libely 30" 

Informace o používání přístroje
 • používán na Geodetickém ústavu ČVŠT (předchůdce ČVUT), evidenční číslo B68
 • používán při mapování s měřickým stolem pro tachymetrické doplnění výškopisu

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • připevnění - trojnožka + dvojitý šroub (závit o průměru 7 mm)

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • PRAGUE JOS. & JAN FRIČ

Konstrukční zajímavosti
 • velká krabicová libela ve svislé ose stroje
 • dalekohled lze odmontovat a proložit (nestandardní)

Informace o stavu přístroje
 • chybí nitkový kříž
 • obraz je znečištěný

Více
další úhlová měřidla
 
další úhlová měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOSEF & JAN FRIČ - PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - eklimetr (záměrné pravítko měřického stolu s dalekohledem)
 • svislý kruh je dělen ve stupních 0 - 90 - 0 - 90
 • libela na základně kolmá na záměru má jen dvě rysky, nelze určit její citlivost
 • pravítko bez odsuvné lišty

Informace o používání přístroje
 • mapování měřickým stolem

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. & Jan Frič

Informace o stavu přístroje
 • není v originální přepravní bedně

Více
teodolit
6R 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. & Jan Frič Praha

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný kruh v krytu
 • triangulační teodolit, nemá svislý kruh

Informace o používání přístroje
 • údajně ojediněle používán při budování JTSK na moravsko-slovenském pomezí.

Informace o stavu přístroje
 • mikrometrický šroub odečítací pomůcky není plně funkční
 • nelze určit citlivost alhidádové libely (pouze 2 rysky)

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič Praha

Informace o stavu přístroje
 • chybí lupa na segmentu výškového kruhu
 • nemá botky na stavěcích šroubech

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • jsou použity již plastové hlavy šroubů
 • připevnění - trojnožka + závit o průměru 7 mm
 • osazeny 2 alhidádové libely

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán na ČVUT, evidenční číslo ČVUT je 248
 • na přístroji vyryt nápis Inž. Fr. Fiala zemský vrchní stavební rada

Informace o stavu přístroje
 • popis přístroje od výrobce je uveden ve víku přepravní krabice

Více
tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOS. & JAN FRIČ

Konstrukční zajímavosti
 • upevnění dvojitým šroubem
 • možné rovněž zařadit jako tzv. univerzální nivelační přístroj

Informace o používání přístroje
 • používán na  ČVŠT (předchůdce ČVUT), evidenční číslo A108

Informace o stavu přístroje
 • poškozený nitkový kříž

Více
astronomicko-geodetické přístroje
 
astronomicko-geodetické přístroje

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - diazenitál
 • dalekohled směřuje dolů na alhidádu, kde je umístěn odrazný hranol
 • dalekohled je možné posouvat do excentrických poloh
 • svislý kruh má zenitové úhly (stupňové dělení)
 • rozsah vlevo a vpravo 32° - 90° - 32°
 • alhidádové libely jsou umístěny vůči rovině svislého kruhu pod úhlem 45°
 • vodorovný kruh je v krytu

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční
 • alhidádové libely mají pouze dvě rysky, nelze určit citlivost

Více
teodolit
buzolní teodolit 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOSEF & JAN FRIČ

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • v přepravním pouzdře přiložena pro odnímatelnou buzolu deska pro kartýrování
 • upevnění na stativ - speciální obdoba čepového stativu

Informace o používání přístroje
 • v servisu u firmy Meopta (Srb a Štys) 5.3.1956

Více
tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOS. & JAN FRIČ PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • upevnění dvojitým šroubem (s pružinou)

Informace o používání přístroje
 • datum 1. servisu 1911, poslední 1941 (ve víku)

Informace o stavu přístroje
 • úplný
 • nitkový kříž není vidět
 • obraz dalekohledu v mlze, nelze zaostřit

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný kruh v krytu

Informace o stavu přístroje
 • 1 odečítací pomůcka vodorovného kruhu nefunkční - ohnutý držák lupy
 • poškozený nitkový kříž - chybí spodní dálkoměrné vlákno
 • citlivost alhidádových libel nelze určit - pouze 2 rysky

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič Praha

Konstrukční zajímavosti
 • reverzní libela
 • připevnění - trojnožka + vnější šroub o průměru 17 mm / vnitřním průměru 15 mm
 • rozsah elevačního šoubu -4° až +4˚

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán na ČVUT FSv, inventrání číslo B64

Informace o stavu přístroje
 • podrobný popis přístroje (parametry) je ve víku přepravní krabice
 • není vidět ryskový kříž

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič Praha

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • vodorovný a svislý kruh v krytu

Informace o stavu přístroje
 • pootočený nitkový kříž
 • alhidádová libela - pouze dvě rysky - nelze určit citlivost

Více
astronomicko-geodetické přístroje
Cirkumzenitál Nušl - Frič 
astronomicko-geodetické přístroje

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOSEF & JAN FRIČ PRAGUE

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Cirkumzenitál  Nušl - Frič, klasická původní konstrukce
 • má integrovaný vyhledávací dalekohled
 • na vodorovném kruhu je odpojitelný pastorek hrubé ustanovky, nekonečná jemná ustanovka na ozubeném obvodu kruhu (Heydeho úprava)

Informace o používání přístroje
 • astronomicko-geodetická měření

Informace o stavu přístroje
 • obraz je tmavý, nelze určit zvětšení dalekohledu

Více
tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • krytý vodorovný a svislý kruh
 • ostření šroubem v klopné ose dalekohledu
 • upevnění na stativ dvojitým středovým šroubem

Informace o používání přístroje
 • používáno v Geodetickém ústavu ČVŠT (předchůdce ČVUT), evidenční číslo A146

Informace o stavu přístroje
 • chybí osvětlovací destička vernieru č. II pro vodorovný kruh

Více
tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji

Konstrukční zajímavosti
 • možnost rektifikace klopné osy
 • upevnění na stativ dvojitým středovým šroubem

Informace o používání přístroje
 • původní vlastník OÚGK Praha evidenční č. 1737 (uvedeno ve víku přepravní bedny)

Informace o stavu přístroje
 • nejsou mikroskopy vodorovného kruhu
 • u výškového kruhu schází jedna lupa
 • poškozený nitkový kříž (střední vlákno)

Více
tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • repetiční teodolit
 • vodorovný a svislý kruh je zakrytý

Informace o stavu přístroje
 • nefunkční jemné ustanovky
 • poškozený nitkový kříž

Více
tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • typické plastové hlavy šroubů a ustanovek

Informace o používání přístroje
 • datace na štítku bedny 1930-1935

Informace o stavu přístroje
 • alhidádová libela kolmá na záměru je vadná - nemá bublinu
 • částečné příslušenství
 • zachovalý
 • zatuhlý
 • nefunkční svislý kruh

Více