Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Cirkumzenitál

Název výrobce uvedený na přístroji
 • VÚGTK MADE IN CZECHOSLOVAKIA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Cirkumzenitál
 • má lomený dalekohled
 • alhidádová libela je v krytu (pravděpodobná délka 70 mm)
 • polní provedení

Informace o používání přístroje
 • určení zeměpisných souřadnic
 • astronomicko-geodetická měření

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

 • VÚGTK: S0202
 • Vlastník: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
 • Výrobce: VÚGTK
 • Vyrobeno: 01.01.1962
 • Délka: 442 mm
 • Šířka: 200 mm
 • Výška: 368 mm
 • Hmotnost: 13440 g
 • S/N: 201

 • ryskový kříž:
 • NK_040
 • typ dalekohledu: pevný
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • použité jednotky: ° ' "
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 440 mm
 • průměr objektivu: 48 mm
 • zvětšení dalekohledu: 50
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 200 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: index
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1°
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ne
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 70 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 18 mm
 • indexová libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 20 "