Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

VÚGTK

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, založený v roce 1954 v Praze, od roku 1979 sídlící ve Zdibech, vyráběl v malých sériích nebo jen jako prototyp speciální přístroje a pomůcky, např. cirkumzenitál 100/1000 nebo v polní verzi 50/500, invarová pásma, grafoteodolit prof. Karla Neseta, zobrazovací kartografické soupravy, vynášecí transportéry.
další úhlová měřidla
 
další úhlová měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • VÚGTK

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - grafoteodolit
 • je vybaven kulovým čepem pro horizontování podle excentricky umístěné krabicové libely
 • má pár průzorů na jedné straně s obousměrnou stupnicí a posuvným otvorem (záměrné zařízení)
 • v ose průzorů je pravítko s nulou uprostřed (ve svislé ose přístroje) s rozsahem 140 mm
 • možnost upevnění na měřické vruty do výdřevy

Informace o používání přístroje
 • prototyp
 • důlní grafometr podle návrhu prof. K. Neseta

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
astronomicko-geodetické přístroje
Cirkumzenitál 
astronomicko-geodetické přístroje

Název výrobce uvedený na přístroji
 • VÚGTK MADE IN CZECHOSLOVAKIA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Cirkumzenitál
 • má lomený dalekohled
 • alhidádová libela je v krytu (pravděpodobná délka 70 mm)
 • polní provedení

Informace o používání přístroje
 • určení zeměpisných souřadnic
 • astronomicko-geodetická měření

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více