Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Schablass

Název výrobce uvedený na přístroji
 • J. Schablaß in Wien

Konstrukční zajímavosti
 • teodolitová buzola, buzola má číslování v hodinách i stupních proti směru hodinových ručiček 
 • jednoosá konstrukce

Informace o používání přístroje
 • výuka

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý, chybí alhidádová krabicová libela

 • VÚGTK: S0254
 • Vlastník: Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TUO
 • Výrobce: Schablass
 • Vyrobeno: 01.01.1850
 • Délka: 200 mm
 • Šířka: 185 mm
 • Výška: 321 mm
 • Hmotnost: 5290 g
 • S/N: 33

 • ryskový kříž:
 • NK_001
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: speciální
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: hodiny
 • možnost určení převýšení: ne
 • konstrukce dálkoměru: N/A
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 168 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 192 mm
 • průměr objektivu: 28 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1500 mm
 • provedení centrovače: není
 • buzola: nasazovací
 • provedení buzoly: celokruhová
 • průměr buzoly: 125 mm
 • nejmenší dílek stupnice buzoly: 2 min (30')
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 125 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1'
 • křížová libela: ne
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ne
 • určeno pro práce: hrubé