Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Schablass

Josef Schablaß (-ss) založil v roce 1810 ve Vídni podnik, který vyráběl kompasy, důlní buzoly,dendrometry, nivelační přístroje, měřické stoly, pantografy, sluneční hodiny. V roce 1845 získal na 3. živnostenské výstavě bronzovou medaili. Další vývoj nezjištěn.

nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
  • J. Schablaß in Wien   

Konstrukční zajímavosti
  • přístroj s průzorem a trubicovou libelou
  • možno vytyčovat úhly s krokem 45°
  • malá příčná libela

Informace o stavu přístroje
  • dobrý

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
  • J. Schablaß in Wien

Konstrukční zajímavosti
  • teodolitová buzola, buzola má číslování v hodinách i stupních proti směru hodinových ručiček 
  • jednoosá konstrukce

Informace o používání přístroje
  • výuka

Informace o stavu přístroje
  • zatuhlý, chybí alhidádová krabicová libela

Více