Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Theo 120

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • důlní teodolit
 • lze použít jako provažovač zenitový i nadirový
 • lze použít jako závěsný po náhradě trojnožky
 • kruhy v krytu

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

 • VÚGTK: S0031
 • Vlastník: nepublikován
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1960
 • Délka: 139 mm
 • Šířka: 134 mm
 • Výška: 240 mm
 • Hmotnost: 2790 g
 • S/N: 144304

 • ryskový kříž:
 • NK_036
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 122 mm
 • průměr objektivu: 32 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 900 mm
 • zvětšení dalekohledu: 14.3
 • provedení centrovače: není
 • buzola: nasazovací
 • provedení buzoly: usměrňovač
 • průměr vodorovného kruhu: 90 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: stupnicový mikroskop
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 10´
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: svora
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 80 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: stupnicový mikroskop
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 10´
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 40 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 7 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ne
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 140 "
 • určeno pro práce: běžné