Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Theo 010

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • použit čočkozrcadlový dalekohled
 • možnost použít se sázecí libelou

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán ve firmě pt geodet, která se zaměřovala na důlní měřictví a inženýrskou geodézii

Informace o stavu přístroje
 • včetně kompletního originálního příslušenství

 • VÚGTK: S0069
 • Vlastník: nepublikován
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1966
 • Délka: 180 mm
 • Šířka: 147 mm
 • Výška: 281 mm
 • Hmotnost: 5500 g
 • S/N: 194700

 • ryskový kříž:
 • NK_012
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 135 mm
 • průměr objektivu: 65 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 2000 mm
 • zvětšení dalekohledu: 31
 • provedení centrovače: v těle přístroje
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 84 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: pastorek
 • svislý kruh: ano
 • průměr svislého kruhu: 60 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1"
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 75 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 20 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 20 "
 • citlivost indexové libely: 20 "
 • určeno pro práce: přesné