Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

GEBR. FROMME WIEN

siehe Fromme

teodolit
 
Theodolit

Herstellerkennzeichnung

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr