Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

GEBR. FROMME WIEN

viz Fromme

teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Gebr. Fromme Wien

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzola teodolitová se segmentem svislého kruhu
 • buzola je spojena s vynášecí deskou
 • připojení na čep se 3 svislými šrouby
 • nitkový kříž nezřetelný, dalekohled znečištěný

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01016186/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • neúplný
 • znečištěná optika
 • odřená stupnice svislého segmentu
 • v dílně provizorně zajištěna klopná osa dalekohledu proti vypadávání z ložiska
 • zkrácený postup určování parametrů

Více