Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

GEBR. FROMME WIEN

see Fromme

teodolit
 
theodolite

The manufacturer's name on the device

Interesting construction features

Information about the use of device

Information about the device condition

More