Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Sprenger

tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
  • Ed. Sprenger, Berlin

Konstrukční zajímavosti
  • omezený pohyb dalekohledu
  • konstrukčně se jedná o kombinaci přesného nivelačního přístroje a minutového tachymetru
  • elevační šroub
  • krabicová libela ve svislé ose přístroje

Informace o stavu přístroje
  • vodorovný kruh je silně zatuhlý

Více