Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

tachymetr

Zásluhou Ignazia Porro v Itálii po roce 1823 vznikla a rychle se rozšířila tachymetrie (Cellere mensura), zejména pro potřeby trasování drah. Jeho clepscykel (cleps) byly komplikované.

Civilní inženýr J. Moinot a pařížský mechanik Richer běžný teodolit doplnili nitkovým dálkoměrem. Tachymetrem byl pak nazýván teodolit minutové přesnosti, často jen se segmentem výškového kruhu a se čtením kruhů verniery jen na 1 místě. V tomto pojetí je shodný s tzv. univerzálním nivelačním přístrojem 19. století, stal se nejrozšířenější pomůckou 3D mapování velkých a středních měřítek.

V některých konstrukcích byly používány jiné typy mechanických nebo optických dálkoměrů, které umožňovaly autoredukci šikmých délek na vodorovnou, případně (po ručním nastavení) i určení převýšení. J. L. Sanguet zkonstruoval v roce 1865 dotykový tachymetr (pro délky autoredukční), Kiefel pravítkový tachymetr. Firma Starke & Kammerer vyrobila 1881 autoredukční tachymetr s logaritmickým dálkoměrem Ing. Antonína Tichého. Roncagli a Urbani vyslovili 1890 myšlenku optické autoredukce nitkových tachymetrů.

Prvním autoredukčním diagramovým tachymetrem se stala roku 1900 konstrukce prof. Ernsta Hermanna Heinricha von Hammera, vyráběná firmou Fennel. Obdobné přístroje vyráběla většina světových producentů.

Pro tzv. ryskovou tachymetrii bylo možno použít některé nivelační přístroje. Tachymetry jsou v současnosti nahrazeny totálními stanicemi.

tachymetr
 
Brandeis

Název výrobce uvedený na přístroji
 • R. M. Brandeis in Prag
Konstrukční zajímavosti
 • lze klasifikovat jako univerzální nivelační přístroj
Informace o stavu přístroje
 • nitkový kříž není vidět - obraz v mlze
 • nelze určit minimální vzdálenost zaostření
 • nelze určit zvětšení

Více
tachymetr
 
Starke & Kammerer

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Starke & Kammerer Wien k.k. Polytechnikum

Konstrukční zajímavosti
 • "samodomo adaptér" na připojení k podložce
 • výška je určena včetně bajonetu
 • připojení ke stativu - 4 nohy se dvěma šrouby + tulejka s adaptérem (závit v plastu)

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně jedna z technických VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • nitkový kříž nelze zaostřit + není vodorovný
 • obraz dalekohledu nelze zaostřit - asi chybí část optiky

Více
tachymetr
 
Božek

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Král. Český Polytech. ústav v Praze Fr. Božek

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - eklimetr s dalekohledem
 • má pomocný vodorovný kruh
 • ovládací prvky pro pohyb dalekohledu
 • na svislé ose je šroub se svislou osou pro urovnání příčné libely

Informace o používání přístroje
 • mapování stolem

Informace o stavu přístroje
 • nelze sundat kryt objektivu
 • zachovalý

Více
tachymetr
 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji

 • snad Haase & Wilhelm

Konstrukční zajímavosti
 • postavení nátrubkem (tulejkou) na čepový stativ
 • opravoval Frič v r. 1907
 • vertikální kruh číslován 310°- 0°- 50°a 130°- 230° (vodorovná poloha I 310°, II 130°)
 • vlastníkem mohla být katedra (nižší) geodézie, č. 4078, 350

Informace o stavu přístroje
 • poškozený nitkový kříž

Více
tachymetr
 
Starke & Kammerer

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Starke & Kammerer

Konstrukční zajímavosti
 • neobvyklé dělení vodorovného a svislého kruhu
 • v horní části svislého kruhu je umístěna stupnice s hodnotou tangenty, pro určení délek
 • přesnost určení délek  cca 3 cm na 100 m
 • přesnost určení převýšení cca 2 cm na 100 m
 • Patent Tichý & Starke č. 32

Informace o stavu přístroje
 • zkorodované kruhy
 • nečitelný obraz, nitkový kříž není vidět.
 • setřené postříbření dělení kruhů a verniérů - pravděpodobně se jedná o sexacentesimální dělení

Více
tachymetr
 
Starke & Kammerer

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Starke & Kammerer Wien

Informace o stavu přístroje
 • poškozená optika (prasklá čočka)
 • není vidět nitkový kříž
 • nelze určit citlivost alhidádových libel - pouze 2 rysky

Více
tachymetr
 
Haase a Wilhelm

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Ant Haase v Praze

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní tachymetr
 • buzola umístěna nad dalekohledem
 • ustanovka vodorovného kruhu je obvodová 
 • ustanovka svislého kruhu je osová

Informace o stavu přístroje
 • chybí/nelze zaostřit nitkový kříž
 • citlivost nivelační libely nelze určit (2 rysky)
 • typ dálkoměru nelze určit

Více
tachymetr
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • PRAGUE JOS. & JAN FRIČ

Konstrukční zajímavosti
 • velká krabicová libela ve svislé ose stroje
 • dalekohled lze odmontovat a proložit (nestandardní)

Informace o stavu přístroje
 • chybí nitkový kříž
 • obraz je znečištěný

Více
tachymetr
 
Sprenger

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Ed. Sprenger, Berlin

Konstrukční zajímavosti
 • omezený pohyb dalekohledu
 • konstrukčně se jedná o kombinaci přesného nivelačního přístroje a minutového tachymetru
 • elevační šroub
 • krabicová libela ve svislé ose přístroje

Informace o stavu přístroje
 • vodorovný kruh je silně zatuhlý

Více
tachymetr
 
K. Grund

Název výrobce uvedený na přístroji
 • K. Grund Prague

Informace o stavu přístroje
 • dalekohled má poškozenou optiku, nelze určit zvětšení dalekohledu a nitkový kříž

Více
tachymetr
 
Starke & Kammerer

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Starke & Kammerer Wien

Informace o stavu přístroje
 • verniery nejsou čitelné

Více
tachymetr
 
G. CORADI. ZURICH

Název výrobce uvedený na přístroji
 • G. CORADI. ZURICH

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - eklimetr s dalekohledem
 • segment výškového kruhu 70 - 0 - 70, čtení vernierem v 1. poloze dalekohledu
 • rektifikace vzájemné polohy záměrné osy dalekohledu a hrany pravítka

Informace o používání přístroje
 • vysokoškolská výuka

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
tachymetr
 
Kern

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Kern & Co Aarau-Schweiz

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - pravítkový tachymetr
 • točná osa dalekohledu je umístěna excentricky
 • určení délky a převýšení pomocí pravítka (stupnice +-50)
 • křížová sázecí libela (délka 98 mm, délka bubliny 23 mm, citlivost 20" 

Informace o používání přístroje
 • ČVŠT v Praze

Informace o stavu přístroje
 • poškozený kryt vodorovného kruhu
 • sázecí libela - zjevný úbytek kapaliny - bublina je přes celou délku libely
 • dělení stupnic a odečítací pomůcky jsou zoxidované - není možné přesné odečítání
 • hlavní sázecí libela nemá rysky - nelze určit citlivost

Více
tachymetr
 
Sartorius

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F. SARTORIUS Göttingen

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - pravítkový tachymetr
 • konstrukce Franz Kreuter
 • lze používat v trojnožce s vodorovným kruhem nebo bez ní na měřickém stole
 • při použití na měřickém stole lze v terénu vyhotovovat mapy 1:1000
 • má pikýrovací jehlu
 • vernier vodorovného kruhu je bez čtecí lupy
 • má upínací šrouby stavěcích šroubů
 • je vybaven krabicovou libelou ve svislé ose přístroje
 • reverzní nivelační libela
 • mezi nosníky je zrcátko (otočné kolem vodorovné osy) pro sledování nivelační nebo krabicové libely

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční

Více
tachymetr
 
Fennel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne in Cassel.1901

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - pravítkový autoredukční tachymetr (bez svislého kruhu)
 • omezený rozsah pohybu dalekohledu ve svislé rovině

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně jedna z VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • mechanicky zachovalý

Více
tachymetr
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. a Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: torzo tachymetru se segmentem svislého kruhu

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT,  inv. č. nové D3-01016190/000 (kuriozní přidělení)

Informace o stavu přístroje
 • silně poškozený
 • neúplné torzo
 • chybí veškeré optické prvky a libely
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
tachymetr
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOS. & JAN FRIČ

Konstrukční zajímavosti
 • upevnění dvojitým šroubem
 • možné rovněž zařadit jako tzv. univerzální nivelační přístroj

Informace o používání přístroje
 • používán na  ČVŠT (předchůdce ČVUT), evidenční číslo A108

Informace o stavu přístroje
 • poškozený nitkový kříž

Více
tachymetr
 
Breithaupt

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F. W. Breithaupt & Sohn. Cassel.

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - pravítkový redukční tachymetr
 • předpokládáme použití jako tachymetru s vodorovným kruhem (je zde odečítací pomůcka) nebo po úpravě pro použití na měřickém stole

Informace o stavu přístroje
 • přístroj je neúplný, chybí spodní část (s vodorovným kruhem nebo pravítkem)

Více
tachymetr
 
Süss

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Süss N. Budapest

Informace o stavu přístroje
 • chybí okulár dalekohledu

Více
tachymetr
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOS. & JAN FRIČ PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • upevnění dvojitým šroubem (s pružinou)

Informace o používání přístroje
 • datum 1. servisu 1911, poslední 1941 (ve víku)

Informace o stavu přístroje
 • úplný
 • nitkový kříž není vidět
 • obraz dalekohledu v mlze, nelze zaostřit

Více
tachymetr
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • krytý vodorovný a svislý kruh
 • ostření šroubem v klopné ose dalekohledu
 • upevnění na stativ dvojitým středovým šroubem

Informace o používání přístroje
 • používáno v Geodetickém ústavu ČVŠT (předchůdce ČVUT), evidenční číslo A146

Informace o stavu přístroje
 • chybí osvětlovací destička vernieru č. II pro vodorovný kruh

Více
tachymetr
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji

Konstrukční zajímavosti
 • možnost rektifikace klopné osy
 • upevnění na stativ dvojitým středovým šroubem

Informace o používání přístroje
 • původní vlastník OÚGK Praha evidenční č. 1737 (uvedeno ve víku přepravní bedny)

Informace o stavu přístroje
 • nejsou mikroskopy vodorovného kruhu
 • u výškového kruhu schází jedna lupa
 • poškozený nitkový kříž (střední vlákno)

Více
tachymetr
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • repetiční teodolit
 • vodorovný a svislý kruh je zakrytý

Informace o stavu přístroje
 • nefunkční jemné ustanovky
 • poškozený nitkový kříž

Více
tachymetr
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • typické plastové hlavy šroubů a ustanovek

Informace o používání přístroje
 • datace na štítku bedny 1930-1935

Informace o stavu přístroje
 • alhidádová libela kolmá na záměru je vadná - nemá bublinu
 • částečné příslušenství
 • zachovalý
 • zatuhlý
 • nefunkční svislý kruh

Více
tachymetr
 
Kern

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Kern Aarau Suisse

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: tachymetr s ryskovým dálkoměrem
 • omezený sklon dalekohledu
 • pravítko pro 100x tg výškového úhlu, rozsah -80 až +100, čtení vernierem na 4 místa
 • Švýcarský patent č. 118996

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01002060/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • znečištěná optika
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
tachymetr
 
Feinmess Dresden

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Optik Feinmess Dresden VEB

Informace o stavu přístroje
 • nivelační libela nelze urovnat, nerovnoměrný pohyb jemné vertikální ustanovky

Více
tachymetr
Teletop 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena Teletop 6x

Konstrukční zajímavosti
 • rameno délky 300 mm
 • buzola je v krytu

Informace o používání přístroje
 • v případě trvalé signalizace cílů (např. rohy domů, praskliny) není třeba umělé signalizace

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý
 • pro konstrukci přístroje a dělený obraz nebylo možné určit zvětšení dalekohledu

Více
tachymetr
Dahlta 020 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • diagramový autoredukční dálkoměr
 • vyjímatelné z trojnožky

Informace o stavu přístroje
 • přístroj je zatuhlý
 • nefunkční jemná vodorovná ustanovka
 • chybí "páčka" hrubé svislé ustanovky
 • zamlžený obraz

Více
tachymetr
Dahlta 020 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: diagramový tachymetr
 • čtení kruhů stupnicovými mikroskopy
 • průměr kruhu s diagramem asi 120 mm

Informace o používání přístroje
 • I3-01001772/000

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý

Více
tachymetr
Redta 002 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: tachymetr s dvouobrazovým dálkoměrem s mikrometrem
 • mikrometr rozsah 0-20, čtení 1 cm
 • dosahovaná přesnost se zavedením osobní chyby ±2 cm / 100m
 • ve čtecím mikroskopu stupnice funkce tg pro sklon 49,5 gon až 149,5 gon, čtení na 4 místa
 • ve II. poloze nivelační libela 
 • určeno pro polygonizace

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01003705/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
tachymetr
DK-RV 
Kern

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Kern Swiss

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: dvoukruhový tachymetr s redukcí délek
 • dvourychlostní postrk limbu
 • hranolové sledování indexové libely
 • na svislém kruhu stupnice 100.tg v rozsahu ±150, čtení reálně na 4 desetinná místa tg
 • vačky s vodorovnou osou místo stavěcích šroubů

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01031983/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
tachymetr
DK-RT 
Kern

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Kern Swiss

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: dvoukruhový dvouobrazový tachymetr s mikrometrem
 • hranolové sledování indexové libely
 • stupnice 100.tg na svislém kruhu v rozsahu ±150
 • čtení hodnoty tg na 4 desetinná místa
 • limbus na postrk

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01031981/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • zatuhlý
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
tachymetr
BRT 006 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - autoredukční dvouobrazový dálkoměr do 60 m
 • autoredukce vypínatelná
 • do 120 m, resp. 180 m šikmá vzdálenost s latí
 • výškový kruh dělen v omezeném rozsahu
 • délka základny 305 mm

Více
tachymetr
RK 
Kern

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Kern Suisse Switzerland

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - eklimetr s diagramovým tachymetrem, ve 2. poloze ryskový dálkoměr
 • lomený krátký dalekohled s hranolem
 • stálý sklon okuláru pro pohodlnou obsluhu asi 45°
 • vodorovná poloha záměrné osy signalizována mechanickou západkou 

Informace o používání přístroje
 • určeno pro mapování stolem ve středních měřítkách
 • vysokoškolská výuka na fakultě stavební ČVUT v Praze
 • v 60. lech 20. stol. používán v čs. armádě při revizi fotogrammetrického mapování

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
tachymetr
BRT 006 
Carl Zeiss Jena

Přesný název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - autoredukční dvouobrazový dálkoměr do 60 m
 • autoredukce vypínatelná
 • do 120 m, resp. 180 m šikmá vzdálenost s latí
 • výškový kruh dělen v omezeném rozsahu
 • délka základny 305 mm

Více
tachymetr
Dahlta 010B 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - diagramový autoredukční tachymetr
 • možnost osazení trubicového usměrňovače

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
tachymetr
Redta 002 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - dvouobrazový dálkoměr
 • indexová libela s koincidenčním pozorováním

Více