Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

tachymetr – Sprenger

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Ed. Sprenger, Berlin

Konstrukční zajímavosti
 • omezený pohyb dalekohledu
 • konstrukčně se jedná o kombinaci přesného nivelačního přístroje a minutového tachymetru
 • elevační šroub
 • krabicová libela ve svislé ose přístroje

Informace o stavu přístroje
 • vodorovný kruh je silně zatuhlý

 • VÚGTK: S0138
 • Vlastník: Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TUO
 • Výrobce: Sprenger
 • Vyrobeno: 01.01.1895
 • Délka: 294 mm
 • Šířka: 143 mm
 • Výška: 243 mm
 • Hmotnost: 5391 g
 • S/N: 2529

 • ryskový kříž:
 • NK_004
 • typ dalekohledu: překladný
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • autoredukce délek: ne
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 294 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 338 mm
 • průměr objektivu: 25 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 2600 mm
 • zvětšení dalekohledu: 20
 • provedení centrovače: není
 • buzola: vestavěná
 • provedení buzoly: celokruhová
 • průměr buzoly: 70 mm
 • nejmenší dílek stupnice buzoly: 1´
 • průměr vodorovného kruhu: 115 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1'
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: repetiční
 • svislý kruh: ne
 • segment výškového kruhu: ano
 • rozsah segmentu výškového kruhu: 100
 • průměr svislého kruhu: 110 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 2
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1'
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 97 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 20 mm
 • indexová libela: ne
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 143 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 30 mm
 • sázecí libela: ne
 • citlivost sázecí / nivelační libely: 12 "
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 70 "
 • určeno pro práce: běžné