Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Kraft

Mechanik Carl Eduard Kraft (Karl E. K.) založil ve Vídni v roce 1824 vlastní dílnu. Syn Wilhelm Kraft (asi sňatkem) převzal dílnu Sadtler. Po roce 1854 je produkce signována Kraft und Sohn. Podnik vyráběl zejména důlně-měřické buzoly, meteorologické přístroje, Horského planimetry, pantografy a další pomůcky, které jsou dnes vyhledávány sběrateli. Měřického stolu vlastní konstrukce bylo prodáno 2150 kusů, optických záměrných pravítek 1650 ks a tzv. univerzálního nivelačního přístroje s buzolou a výškovým kruhem (segmentem?) bylo vyrobeno 1850 kusů.

Firma dodávala přístroje pro nejvýznamnější železniční stavby monarchie. Za zmínku stojí skutečnost, že v roce 1847 známý dopravní projektant a stavitel Alois Negrelli v rámci neúspěšné mezinárodní anglo-francouzsko-rakouské komise s přístroji Kraft vybudoval triangulaci a pořídil podklady pro výstavbu Suezského průplavu. Po jeho smrti v roce 1858 podklady odkoupil Ferdinand de Lesseps; průplav byl otevřen v roce 1869.

Související:

E. Kraft & Sohn in Wien

ostatní měřidla
 
ostatní měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • E. Kraft & Sohn in Wien 

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Měřický stůl No. 12
 • záměrné pravítko s průzorem
 • sada obsahuje  měřicí řetězce 10 vídeňských sáhů (zhruba19 m) s 10 měřickými hřeby
 • vidlicová olovnice, tyčová olovnice a skládací dřevěný dvoumetr (firmy Starke)
 • pravděpodobně vlastní konstrukce Kraft

Informace o používání přístroje
 • kompletní sada, která je složená pro výstavu ze dvou výrobců - Kraft a STARKE & KAMMERER WIEN (dvoumetrové pravítko)

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • E. KRAFT & SOHN IN WIEN

Konstrukční zajímavosti
 • nekonečná ustanovka
 • sázecí libela na dalekohledu
 • citlivá libela je umístěna na alhidádě
 • typ konstrukce IV.

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán na ČVUT, evidenční číslo 423
 • v roce 1912 byl servisován v dílně J. & J. Frič

Informace o stavu přístroje
 • segment svislého kruhu má odečítací vernier bez lupy
 • chybí sázecí libela na dalekohledu

Více
ostatní měřidla
 
ostatní měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • RUDOLF SCHNEIDER PATENT   E.KRAFT & SOHN No27

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - závěsný důlní přístroj
Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více