Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

T3

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG

Konstrukční zajímavosti
 • kruhy jsou v krytu
 • indexová libela je v krytu (dělený obraz)
 • možnost připojení externího zdroje energie

Informace o používání přístroje
 • do provozu v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze uveden 1. 8. 1957

Informace o stavu přístroje
 • poškozený ryskový kříž

 • VÚGTK: S0105
 • Vlastník: Národní technické muzeum
 • Výrobce: Wild Heerburgg
 • Vyrobeno: 01.01.1941
 • Délka: 270 mm
 • Šířka: 200 mm
 • Výška: 347 mm
 • Hmotnost: 10920 g
 • S/N: 11096

 • typ dalekohledu: prokladný jedním koncem
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ne
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 265 mm
 • průměr objektivu: 58 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 5020 mm
 • zvětšení dalekohledu: 33
 • provedení centrovače: v těle přístroje
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 165 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: pastorek
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 95 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1"
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 130 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 45 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 90 mm
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 7 "
 • určeno pro práce: velmi přesné