Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Rost

Název výrobce uvedený na přístroji
 • R & A  ROST WIEN

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • vodorovný kruh je v krytu
 • dalekohled je prokladný jedním koncem + překladný
 • hrubá ustanovka svislého kruhu je obvodová
 • buzola nad klopnou osou dalekohledu, v příslušenství vynášecí deska

Informace o stavu přístroje
 • dělení odečítacích pomůcek je zoxidované, místy nečitelné
 • optická část odečítací pomůcky svislého kruhu je zdeformovaná - nelze odečítat
 • alhidádové libely mají 2 rysky (nelze určit citlivost)

 • VÚGTK: S0152
 • Vlastník: Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TUO
 • Výrobce: Rost
 • Vyrobeno: 01.01.1910
 • Délka: 243 mm
 • Šířka: 203 mm
 • Výška: 335 mm
 • Hmotnost: 6310 g
 • S/N: 2146

 • ryskový kříž:
 • NK_004
 • typ dalekohledu: prokladný jedním koncem
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 238 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 264 mm
 • průměr objektivu: 30 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 2200 mm
 • zvětšení dalekohledu: 25
 • provedení centrovače: není
 • buzola: nasazovací
 • provedení buzoly: celokruhová
 • průměr buzoly: 115 mm
 • nejmenší dílek stupnice buzoly: 30'
 • průměr vodorovného kruhu: 160 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 20"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: repetiční
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 125 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 2
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 30"
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 65 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 12 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 65 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 12 mm
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 118 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 30 mm
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 85 mm
 • délka bubliny indexové libely: 20 mm
 • citlivost sázecí / nivelační libely: 20 "
 • citlivost indexové libely: 20 "
 • určeno pro práce: běžné