Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Rost

Rudolf Rost, mechanik firmy Starke & Kammerer, založil ve Vídni v roce 1888 firmu, nesoucí jeho jméno. V roce 1896 registroval se svým mladším bratrem Augustem R. firmu Rudolf & August Rost, která dosáhla značných úspěchů a na trh přinesla několik původních konstrukcí geodetických a fotogrammetrických přístrojů, včetně velkých astronomických univerzálů a přístrojů lesnických, důlně-měřických, pro mapování, katastr a práce na železnicích. Firma spolupracovala s vídeňskou polytechnikou, s VZÚ a později s ETH Zürich, na Světové výstavě v Paříži v roce 1900 získala zlatou medaili. (Pozn.: Rakousko-Uhersko v té době patřilo k nejrychleji se rozvíjejícím evropským zemím.)

Z fotogrammetrických konstrukcí jmenujme komory plk. Hübela, prof. Schella, kpt. Schindlera, autostereograph por. E. von Orel (1908), vyhodnocovací kreslicí přístroj kpt. Th. Scheimpfluga pro válečné námořnictvo, fototeodolit Dokulil-Rost a Doležal-Rost, vyhodnocovací přístroj leteckých snímků prof. K. Krause, stereoskop vlastní konstrukce. Za zmínku též stojí přístroj A. Tichého pro vytyčování dlouhých transalpských tunelů, důlní nivelační přístroj prof. O. Csétiho, Fialův provažovač, tachymetr Láska-Rost. V roce 1923 firmu převzal ve velmi obtížných ekonomických podmínkách R. Rost jun., úspěšným se stal malý teodolit 73E s kovovými kruhy. Po roce 1938 se firma podílela na německé zbrojní výrobě.

V roce 1945 se podnik stal rakouským zástupcem firmy Wild, ale nadále nabízel vlastní výrobky, např. teodolitovou buzolu, vytyčovací laser, laserový měřič profilu tunelů, stolní koordinatografy. V oblasti měřicí techniky je firma na webu společnosti Hexagon uváděna i v době přípravy rukopisu této práce. Zajímavostí je skutečnost, že okolo roku 1900 bylo zřízeno dosud fungující podnikové muzeum.

teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • R. & A. Rost Wien a Srb a Štys Praha

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzolní teodolit
 • zřejmě dodatečná úprava s použitím buzoly jiné firmy
 • Hz kruh číslován po 5°, pomocná stupnice po 20´
 • reverzní nivelační libela

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01001193/000
 • přístroj z konce 19. stol., rekonstrukce v 1. třetině 20. stol.

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • R & A  ROST WIEN

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • vodorovný kruh je v krytu
 • dalekohled je prokladný jedním koncem + překladný
 • hrubá ustanovka svislého kruhu je obvodová
 • buzola nad klopnou osou dalekohledu, v příslušenství vynášecí deska

Informace o stavu přístroje
 • dělení odečítacích pomůcek je zoxidované, místy nečitelné
 • optická část odečítací pomůcky svislého kruhu je zdeformovaná - nelze odečítat
 • alhidádové libely mají 2 rysky (nelze určit citlivost)

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Rudolf & August Rost

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: přesný repetiční teodolit
 • pomocná stupnice Hz kruhu s vernierem pro nastavení cílení

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01002168/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • nelze číst vodorovný kruh, pravděpodobně vteřinová přesnost
 • zkrácený postup určování parametrů

Více