Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

EOT 2000

Název výrobce uvedený na přístroji
 • CARL ZEISS JENA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - kompaktní kombinace elektronického dálkoměru a klasického teodolitu
 • teodolit Theo 010B je upravenou alhidádovou částí nasazen na kvádr, obsahující dálkoměr
 • levý nosník teodolitu je rozšířen, v něm je vestavěn měřící přístroj intenzity odraženého signálu s ovládacím točítkem
 • dále je na levém nosníku ovládací prvek s polohou 1, 2 pro osvětlení
 • centrovač je vložen do těla dálkoměru
 • kabelem připojený displej a tlačítkový panel
 • přístroj je možné použít pro běžnou trojpodstavcovou soupravu

Informace o používání přístroje
 • přesné práce

Informace o stavu přístroje
 • chybí čtecí mikroskop
 • kruhy jsou zakrytovány

 • VÚGTK: S0213
 • Vlastník: Národní technické muzeum
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1980
 • Délka: 268 mm
 • Šířka: 250 mm
 • Výška: 470 mm
 • Hmotnost: 10810 g
 • S/N: 200835

 • ryskový kříž:
 • NK_043
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: jiná
 • kompenzátor: ano
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: elektronický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • dosah dálkoměru: 2000 m
 • obraz v dalekohledu: vzpříměný
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 180 mm
 • průměr objektivu: 39 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1800 mm
 • zvětšení dalekohledu: 30
 • provedení centrovače: v těle přístroje
 • vodorovný kruh: ano
 • průměr vodorovného kruhu: 110 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: koincidenční mikrometr
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 10"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: pastorek
 • svislý kruh: ano
 • průměr svislého kruhu: 104 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: koincidenční mikrometr
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 10"
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 20 "
 • určeno pro práce: přesné