Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

T2

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Wild Heerbrugg

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: vteřinový teodolit T2 s limbem na postrk
 • koincidenční mikrometr
 • elektrické osvětlení

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001722/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • zatuhlý
 • zkrácený postup určování parametrů

 • VÚGTK: S0285
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Wild Heerburgg
 • Vyrobeno: 01.01.1960
 • Délka: 162 mm
 • Šířka: 160 mm
 • Výška: 273 mm
 • Hmotnost: 4440 g
 • S/N: 9008

 • ryskový kříž:
 • NK_006
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 148 mm
 • průměr objektivu: 37 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 2000 mm
 • provedení centrovače: v trojnožce
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 80 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 0,1
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: pastorek
 • svislý kruh: ano
 • průměr svislého kruhu: 73 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 0,1
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 38 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 21 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 30 mm
 • délka bubliny indexové libely: 16 mm
 • určeno pro práce: přesné