Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Rost

Název výrobce uvedený na přístroji
 • R. & A. Rost Wien a Srb a Štys Praha

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzolní teodolit
 • zřejmě dodatečná úprava s použitím buzoly jiné firmy
 • Hz kruh číslován po 5°, pomocná stupnice po 20´
 • reverzní nivelační libela

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01001193/000
 • přístroj z konce 19. stol., rekonstrukce v 1. třetině 20. stol.

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • zkrácený postup určování parametrů

 • VÚGTK: S0286
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Rost
 • Vyrobeno: 01.01.1895
 • Délka: 200 mm
 • Šířka: 181 mm
 • Výška: 283 mm
 • Hmotnost: 4774 g
 • S/N: 3254

 • ryskový kříž:
 • NK_026
 • typ dalekohledu: prokladný jedním koncem
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 192 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 215 mm
 • průměr objektivu: 27 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1800 mm
 • provedení centrovače: není
 • buzola: vestavěná
 • provedení buzoly: celokruhová
 • průměr buzoly: 80 mm
 • nejmenší dílek stupnice buzoly: 1°
 • průměr vodorovného kruhu: 120 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1°
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ano
 • průměr svislého kruhu: 110 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1°
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 20 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 11 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 20 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 10 mm
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 47 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 12 mm
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ne
 • určeno pro práce: běžné