Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Dahlta 020

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: diagramový tachymetr
 • čtení kruhů stupnicovými mikroskopy
 • průměr kruhu s diagramem asi 120 mm

Informace o používání přístroje
 • I3-01001772/000

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý

 • VÚGTK: S0289
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1955
 • Délka: 205 mm
 • Šířka: 148 mm
 • Výška: 265 mm
 • Hmotnost: 3673 g
 • S/N: 117914

 • ryskový kříž:
 • NK_027
 • typ dalekohledu: prokladný jedním koncem
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: gon
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • autoredukce délek: ano
 • obraz v dalekohledu: vzpřímený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 205 mm
 • průměr objektivu: 38 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1800 mm
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 90 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: stupnicový mikroskop
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1 gon
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: svora
 • svislý kruh: ano
 • průměr svislého kruhu: 60 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: stupnicový mikroskop
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1 gon
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 45 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 15 mm
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 45 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • určeno pro práce: běžné