Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Rost

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Rudolf & August Rost

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: přesný repetiční teodolit
 • pomocná stupnice Hz kruhu s vernierem pro nastavení cílení

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01002168/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • nelze číst vodorovný kruh, pravděpodobně vteřinová přesnost
 • zkrácený postup určování parametrů

 • VÚGTK: S0316
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Rost
 • Vyrobeno: 01.01.1910
 • Délka: 318 mm
 • Šířka: 267 mm
 • Výška: 340 mm
 • Hmotnost: 7421 g
 • S/N: 2147

 • ryskový kříž:
 • NK_020
 • typ dalekohledu: překladný
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ne
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 286 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 310 mm
 • průměr objektivu: 23 mm
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 190 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: šroubový mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: repetiční
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 125 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 2
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 10´/ 1´
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 45 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 11 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 50 mm
 • délka bubliny indexové libely: 11 mm
 • určeno pro práce: přesné