Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Hildebrand – Reiss – Wichmann Werke

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: repetiční teodolit

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001755/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • znečištěná optika
 • s pohybem dalekohledu se strhává deska s indexovou libelou a lupami čtení V kruhu

 • VÚGTK: S0319
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Hildebrand
 • Vyrobeno: 01.01.1920
 • Délka: 310 mm
 • Šířka: 212 mm
 • Výška: 298 mm
 • Hmotnost: 4281 g
 • S/N: 57026

 • typ dalekohledu: prokladný jedním koncem
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 310 mm
 • průměr objektivu: 29 mm
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 165 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 15´/ 1´
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: repetiční
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 125 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 2
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 20´/ 1´
 • křížová libela: ano
 • nivelační libela: ano
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • určeno pro práce: běžné