Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Hildebrand

V roce 1873 se stal společníkem firmy August Lingke & Compagnie v saském Freibergu Max Hildebrand, který prošel praxí v Paříži, Anglii a ve světoznámé berlínské dílně Pistor und Martins. Přístroje po několik let nesly označení Hildebrand früher August Lingke, okolo roku 1880 označení Hildebrand & Schramm. Podnik, vyrábějící úplný sortiment včetně důlně-měřických přístrojů a pomůcek, pozvedl na vynikající úroveň. Připomeňme tzv. freiberskou kouli, umožňující nucenou centraci teodolitu s přesností 0,05 mm, nebo repetiční důlní teodolit. Přesným teodolitem firma vybavila neúspěšnou polární expedici švédského vzduchoplavce Salomona Augusta Andrée v roce 1897.

V době krize po 1. světové válce vznikl v roce 1921 spojením se známou berlínskou firmou podnik Hildebrand-Wichmann-Werke s širokým rozsahem výroby, včetně kancelářských a laboratorních pomůcek. Po roce 1950 a sloučení s dalšími firmami nesl závod jméno VEB Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM).

teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand früher Aug. Lingke u. Co. G. m.b. H. Freiberg in Sachsen.

Informace o používání přístroje
 • používán ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze

Informace o stavu přístroje
 • citlivost libel nelze určit 

Více
ostatní měřidla
 
ostatní měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Hildebrand & SCHRAMM FRÜHER AUGUST LINGKE & Co. FREIBERG IN SACHSEN

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - provažovač
 • dalekohled prokladný jedním koncem a zároveň překladný
 • hrubá ustanovka vodorovného kruhu je obvodová, hrubá ustanovka svislé osy je osová
 • trubicová libela kolmá na klopnou osu dalekohledu

Informace o stavu přístroje
 • nefunkční trubicová libela

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand frueher Aug. Lingke u. Co. G.m.b.H. Freiberg/Sachsen

Konstrukční zajímavosti
 • univerzální přístroj malých rozměrů
 • sázecí libela na klopné ose, nivelační reverzní libela na dalekohledu
 • čtení vodorovného kruhu 2 mikroskopy s bubínkovým mikrometrem
 • čtení svislého kruhu 1 vernierem

Informace o používání přístroje
 • ČVUT, f. stavební, katedra nižší geodézie, nyní k. speciální geodézie, stará inv. č. 440, 1718
 • tzv. Malý Hildebrand, obchodně velmi úspěšný

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý, zatuhlý, asi chybí magnetický usměrňovač

Více
ostatní měřidla
centrovač 
ostatní měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Hildebrand Freiberg/Sa.

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: centrovač, malý provažovač
 • upevnění prstencem

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01002230/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • k umístění na speciální stativ, stolek, poval

Více
další úhlová měřidla
pravítko rektifikační 
další úhlová měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand fr. Aug. Lingke u. Co. Freiberg / Sachsen

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: rektifikační pravítko
 • základ litina, pravítko ocel, mosaz
 • stavitelná lůžka rozevření 33 mm, zvýšená přídavná lůžka rozevření 18
 • zvýšená lůžka pravděpodobně pro možnost vložení dalekohledu s pevnou reverzní libelou
 • stupnice svislého šroubu 180 dílků / 1 otočka

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01016201/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • znečištěný

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand früher Aug. Lingke

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: teodolitová buzola s excentrickým dalekohledem
 • obvodové ustanovky
 • upevnění na stativ hákem
 • bez vodorovného kruhu
 • reverzní nivelační libela

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. 301, D3-01001206/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Hildebrand – Reiss – Wichmann Werke

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: repetiční teodolit

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001755/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • znečištěná optika
 • s pohybem dalekohledu se strhává deska s indexovou libelou a lupami čtení V kruhu

Více
další úhlová měřidla
 
další úhlová měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Hildebrand -Wichmann - Werke

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - důlní sklonoměr
 • rozsah +/- 100 gon

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán ve firmě pt geodet

Informace o stavu přístroje
 • schází olovnice

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand früh. Aug. Lingke

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: univerzální přesný teodolit 
 • Vodorovný kruh s hrubou stupnicí pro vyhledání cíle a jemnou se zářezovým mikrometrem
 • Indexová libela s dělením 0 až 30 po 2 mm

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001720/000

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý
 • znečištěná optika
 • kruhy nečitelné, čtení Hz snad 1", V snad 20"
 • poškozené levé ložisko dalekohledu
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
astronomicko-geodetické přístroje
 
astronomicko-geodetické přístroje

Název výrobce uvedený na přístroji
 • HILDEBRAND - WICHMANN - WERKE, Freiberg (SA.)-Berlin

Konstrukční zajímavosti
 • lze použít jako pasážník
 • excentrický dalekohled

Informace o používání přístroje
 • některá z technických VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • přístroj je neúplný
 • chybí jedna odečítací pomůcka vodorovného kruhu
 • odečítací pomůcky svislého kruhu nejsou čitelné
 • nelze určit minimální vzdálenost zaostření

Více