Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič Praha

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • vodorovný a svislý kruh v krytu

Informace o stavu přístroje
 • pootočený nitkový kříž
 • alhidádová libela - pouze dvě rysky - nelze určit citlivost

 • VÚGTK: S0093
 • Vlastník: Národní technické muzeum
 • Výrobce: J. & J. Frič
 • Vyrobeno: 01.01.1920
 • Délka: 250 mm
 • Šířka: 165 mm
 • Výška: 320 mm
 • Hmotnost: 4200 g
 • S/N: 4340

 • ryskový kříž:
 • NK_004
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 245 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 255 mm
 • průměr objektivu: 25 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 4300 mm
 • zvětšení dalekohledu: 25
 • provedení centrovače: není
 • buzola: nasazovací
 • provedení buzoly: celokruhová
 • průměr buzoly: 95 mm
 • nejmenší dílek stupnice buzoly: 30'
 • průměr vodorovného kruhu: 140 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1'
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 125 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1'
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 40 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 7 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 40 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 6 mm
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 75 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 15 mm
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ne
 • citlivost sázecí / nivelační libely: 30 "