Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Reiss

V roce 1889 začal bývalý pruský katastrální úředník Herrmann Robert Reiss v městě Liebenwerda vedle provozování zásilkového obchodu s potřebami pro zeměměřiče a domácnost vyrábět výtyčky a ve spolupráci s firmou Maibuhr & Hentschel další geodetické pomůcky. Roku 1896 vznikla firma Technisches Versandgeschäft R. Reiss, která se stala významným výrobcem geodetických a rýsovacích přístrojů a pomůcek. Po roce 1949 byla produkce geodetických měřických přístrojů ukončena. Podnik R. Reiss vyráběl u nás známé polární planimetry, rýsovadla, logaritmická pravítka, stojanová a stolní rýsovací prkna a postupně se specializoval na nynější produkci kancelářského nábytku.

Již od roku 1882 působil v Liebenwerdě podnik F. Weinland s obdobným sortimentem běžných geodetických přístrojů (teodolity, nivelační přístroje, měřické stoly) a pomůcek (úhloměrné hlavice, hranoly). Nabízel také rýsovací stoly, pausovací papír apod.

Ve 20. letech 20. století inzerovala v odborném tisku firma Gebrüder Schneider, která v Liebenwerdě vyráběla dřevěné měřické pomůcky – výtyčky, svahoměrné a nivelační latě, slunečníky.

nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
  • R. Reiss Liebenwerda

Konstrukční zajímavosti
  • pevný dalekohled s libelou
  • stativový šroub
  • připevnění - trojnožka se šroubem o průměru 22,4 mm vnější/21,2 mm vnitřní + stavěcí šroub (se závěsem na olovnici) s pružinou

Informace o stavu přístroje
  • v příslušenství má sluneční clonu

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
  • R.Reiss Liebenwerda

Konstrukční zajímavosti
  • volný dalekohled s reverzní libelou
  • horizontace krabicovou libelou
  • typ konstrukce V.

Informace o stavu přístroje
  • dobrý

Více