Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

nivelační přístroj

Nivelační přístroje k urovnání záměrné přímky, resp. vytvoření vodorovné roviny, mohou používat principu spojených nádob či ustálené vodní hladiny, známého ve starověku. Giovanni Branca z Říma využil v roce 1629 k nivelaci hadicovou vodováhu, k rozšíření přispěl až roku 1849 Geiger ve Stuttgartu montáží gumových hadic.

Ještě na přelomu 19. a 20. století byly vyráběny nivelační přístroje se svislými skleněnými válci spojenými mosaznou trubicí, upevňovanou na stativ. Záměra byla vytvořena průzory, posunutými na úroveň hladiny v obou válcích. Ve 20. století vzniklo několik přesných hydrostatických systémů pro sledování svislých posunů staveb, které byly i digitalizovány.

V roce 1674 Jean Picard navrhl závěsný přístroj ve tvaru obráceného T, vybavený dalekohledem, který se samočinně urovnával vlivem gravitace. U nás používal nivelační přístroj tohoto typu s průzory olomoucký biskup Jan Dubravius už v 16.století.

Ještě na přelomu 19. a 20. století byly konstruovány nivelační přístroje v podobě pravítka s průzory a s trubicovou libelou, postavené na čepovém stativu, s kilometrovou přesností řádově v cm. Souběžně vznikaly libelové přístroje vybavené pevným nebo volným (překladným) dalekohledem. Literatura 19. století uvádí následující dělení podle umístění nivelační libely. Skupina A s pevným dalekohledem: typ I – s libelou na dalekohledu (dnes výlučně používaný), skupina B s volným dalekohledem: typ II – jednoosá libela upevněná na dalekohledu, typ III – s libelou na alhidádě, typ IV – sázecí (volná) libela na dalekohledu, typ V – reverzní libela pevně na dalekohledu (odlišné od typu II).

V roce 1951 závody Zeiss v Oberkochenu vyrobily kompenzační nivelační přístroj Ni 2, první, který se dostal do běžné praxe. Kompenzátory, nahrazující kapalinové libely, byly následně používány i v dalších konstrukcích.

V 80. letech firma Wild vyrobila první digitální přístroj NA1000.

Nivelační přístroje jsou často doplněny vodorovným kruhem a nitkovým dálkoměrem pro tachymetrii pod vodorovnou záměrou, tzv. univerzální nivelační přístroj měl ještě segment výškového kruhu a odpovídal teodolitu – tachymetru. Digitální přístroje mají vestavěný elektronický dálkoměr, vodorovný kruh, paměťové zařízení a někdy gyrokompas.

nivelační přístroj
 
Schablass

Název výrobce uvedený na přístroji
 • J. Schablaß in Wien   

Konstrukční zajímavosti
 • přístroj s průzorem a trubicovou libelou
 • možno vytyčovat úhly s krokem 45°
 • malá příčná libela

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
nivelační přístroj
 
Spitra

Název výrobce uvedený na přístroji
 • W. Spitra in Prag

Konstrukční zajímavosti
 • univerzální nivelační přístroj bez ryskového dálkoměru
 • dalekohled odnímací s dorazem na jedné straně
 • typ konstrukce IV.

Více
nivelační přístroj
 
Kraft

Název výrobce uvedený na přístroji
 • E. KRAFT & SOHN IN WIEN

Konstrukční zajímavosti
 • nekonečná ustanovka
 • sázecí libela na dalekohledu
 • citlivá libela je umístěna na alhidádě
 • typ konstrukce IV.

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán na ČVUT, evidenční číslo 423
 • v roce 1912 byl servisován v dílně J. & J. Frič

Informace o stavu přístroje
 • segment svislého kruhu má odečítací vernier bez lupy
 • chybí sázecí libela na dalekohledu

Více
nivelační přístroj
 
Spitra

Název výrobce uvedený na přístroji
 • O. Spitra Prag.

Konstrukční zajímavosti
 • Možnost omezeného sklonu dalekohledu se čtením na segmentu svislého kruhu
 • Lze řadit mezi tzv. univerzální nivelační přístroje (tachymetry)

Informace o stavu přístroje
 • vodorovný kruh jde ztuha

Více
nivelační přístroj
 
Starke & Kammerer

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Starke & Kammerer Wien

Konstrukční zajímavosti
 • urovnání přes alhidádu
 • čepový stativ
 • připevnění - bez závitu, pouze šroub na sevření (kónický o průměru 32-33 mm)

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT, inventární číslo B67

Informace o stavu přístroje
 • velmi špatná optika

Více
nivelační přístroj
 
Brandeis

Název výrobce uvedený na přístroji
 • BRANDEIS IN PRAG

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - nivelační dioptr
 • hrotový ukazatel (index) vodorovného kruhu
 • dva páry průzorů, záměrný kříž realizovaný pomocí drátů

Informace o stavu přístroje
 • nivelační libela je rozbitá (bez kapaliny)
 • jinak zachovalý

Více
nivelační přístroj
 
Kern

Název výrobce uvedený na přístroji
 • J. Kern Aarau

Konstrukční zajímavosti
 • čepový stativ
 • připevnění - nasazovací na kónus průměru 25 mm a méně, bez závitu a bez upnutí
 • typ konstrukce IV.

Informace o používání přístroje
 • Používán na ČVUT, inventární číslo B35
 • Kupní cena 106 zlatých.
 • Servis proveden u fy. Josef & Jan Frič v r. 1906, 1922.

Informace o stavu přístroje
 • nivelační libela je nefunkční

Více
nivelační přístroj
 
Haase a Wilhelm

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Haase & Wilhelm v Praze

Konstrukční zajímavosti
 • nitkový kříž bez dálkoměrných rysek
 • elevačního šroub se stupnicí
 • typ konstrukce I.

Informace o používání přístroje
 • kupní cena 77 zl. 87 kr.

Více
nivelační přístroj
 
Spitra

Název výrobce uvedený na přístroji
 • O. SPITRA PRAGUE

Konstrukční zajímavosti
 • horizontace "ořechem"
 • kuželová redukce na čep stativu
 • typ konstrukce I.
Informace o stavu přístroje
 • mlžný obraz dalekohledu

Více
nivelační přístroj
 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - trubicový hydrostatický nivelační přístroj
 • průzory jsou stavitelné rukou pomocí objímky s přítužným šroubem na skleněné trubici
 • na skleněné trubici je umístěna stupnice v palcích (0 - 6 palců = cca 16 cm)

Informace o stavu přístroje
 • jedno vlákno průzoru je poškozeno
 • propojovací trubice je místy poškozená
 • tulejka nemá upínací šroub

Více
nivelační přístroj
nivelační dioptr 
Haase a Wilhelm

Název výrobce uvedený na přístroji
 • ANT. HAASE PRAHA-PRAG

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - nivelační dioptr s vodorovným kruhem
 • 1 pár průzorů

Informace o používání přístroje
 • evidenční číslo původního majitele (asi ČVUT) 296 

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
nivelační přístroj
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOSEF & JAN FRIČ

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - nivelační dioptr s vodorovným kruhem
 • 1 pár průzorů se záměrným křížem

Informace o stavu přístroje
 • pouzdro nivelační libely zdeformováno - nelze určit citlivost

Více
nivelační přístroj
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOS. & JAN FRIČ

Konstrukční zajímavosti
 • čepový stativ

Informace o stavu přístroje
 • komplet celý v pouzdře (olovnice + jehla na justáž libely)

Více
nivelační přístroj
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • čepový stativ
 • horizontace přes alhidádu

Informace o stavu přístroje
 • bez přepravní bedny

Více
nivelační přístroj
 
J. & J. Frič

Přesný název výrobce uvedený na přístroji
 • JOSEF & JAN FRIČ PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • rozsah stupnice elevačního šroubu -5° - +5°

Více
nivelační přístroj
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • připevnění - trojnožka + dvojitý šroub (závit o průměru 7 mm)

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
nivelační přístroj
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. & Jan Frič

Informace o stavu přístroje
 • není v originální přepravní bedně

Více
nivelační přístroj
 
H. Hochapfel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • H. HOCHAPFEL SAARBRÜCKEN

Konstrukční zajímavosti
 • trojnožka se závitem o průměru 14 mm

Informace o používání přístroje
 • u nás neobvyklý výrobce

Informace o stavu přístroje
 • neoriginální přepravní rabice
 • plně funkční

Více
nivelační přístroj
 
Tesdorpf

Název výrobce uvedený na přístroji
 • L. TESDORPF STUTTAGRT.

Konstrukční zajímavosti
 • na trojnožce je umístěna krabicová libela
 • konstrukční typ II.

Více
nivelační přístroj
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • jsou použity již plastové hlavy šroubů
 • připevnění - trojnožka + závit o průměru 7 mm
 • osazeny 2 alhidádové libely

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán na ČVUT, evidenční číslo ČVUT je 248
 • na přístroji vyryt nápis Inž. Fr. Fiala zemský vrchní stavební rada

Informace o stavu přístroje
 • popis přístroje od výrobce je uveden ve víku přepravní krabice

Více
nivelační přístroj
 
Ganser

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Ganser Wien

Konstrukční zajímavosti
 • ostření posuvem rukou
 • připevnění - šroub o průměru 7mm (obdoba čepového stativu)
 • typ konstrukce I.

Informace o stavu přístroje
 • nefunkční dalekohled (slepý, tuhé ostření)

Více
nivelační přístroj
 
Arnold Klíčník

Název výrobce uvedený na přístroji
 • ARNOLD KLÍČNÍK BRNO

Konstrukční zajímavosti
 • typ konstrukce I.

Více
nivelační přístroj
Ni I 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • hranolové sledování nivelační libely
 • horizontace 3 svislými šrouby, urovnávajícími alhidádu
 • spojení dalekohledu s pevnou libelou a alhidády bajonetem s pojistkou

Informace o stavu přístroje
 • chybí postavení na čepový stativ
 • nalepená stupnice u nivelační libely

Více
nivelační přístroj
 
T. H. Schmidt G. Nochler

Název výrobce uvedený na přístroji
 • T. H. Schmidt G. Nockler Halle a/S.

Konstrukční zajímavosti
 • nivelační libela na alhidádě
 • konstrukční typ III.

Informace o stavu přístroje
 • ryskový kříž je mírně zdeformován
 • poškozená nivelační libela (chybí kapalina)

Více
nivelační přístroj
 
Reiss

Název výrobce uvedený na přístroji
 • R. Reiss Liebenwerda

Konstrukční zajímavosti
 • pevný dalekohled s libelou
 • stativový šroub
 • připevnění - trojnožka se šroubem o průměru 22,4 mm vnější/21,2 mm vnitřní + stavěcí šroub (se závěsem na olovnici) s pružinou

Informace o stavu přístroje
 • v příslušenství má sluneční clonu

Více
nivelační přístroj
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič Praha

Konstrukční zajímavosti
 • reverzní libela
 • připevnění - trojnožka + vnější šroub o průměru 17 mm / vnitřním průměru 15 mm
 • rozsah elevačního šoubu -4° až +4˚

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán na ČVUT FSv, inventrání číslo B64

Informace o stavu přístroje
 • podrobný popis přístroje (parametry) je ve víku přepravní krabice
 • není vidět ryskový kříž

Více
nivelační přístroj
model č. 1 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB & ŠTYS - PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • připevnění - trojnožka se závitem o průměru 19 mm
 • jeden z prvních dvou modelů firmy

Informace o stavu přístroje
 • poškozené ostření obrazu
 • slepý dalekohled
 • neoriginální krabice

Více
nivelační přístroj
Ni II 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • připevnění - odnímatelná trojnožka se závitem ke stativu (díra průměru 13 mm, šroub průměru 15 mm (zuby))

Informace o stavu přístroje
 • upevnění v krabici stativovým šroubem
 • demontovaná nivelační libela (chybí)
 • nitkový kříž není vidět

Více
nivelační přístroj
 
Reiss

Název výrobce uvedený na přístroji
 • R.Reiss Liebenwerda

Konstrukční zajímavosti
 • volný dalekohled s reverzní libelou
 • horizontace krabicovou libelou
 • typ konstrukce V.

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
nivelační přístroj
 
Tavernier - Gravet

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Tavernier - Gravet rue. Mayet 19: Paris

Konstrukční zajímavosti
 • přesazovací libela
 • připevnění - trojnožka + závit o průměru 8 mm

Více
nivelační přístroj
 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • konstrukční typ I

Informace o stavu přístroje
 • poškozený dalekohled

Více
nivelační přístroj
 
Societe des Lunetiers

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SL

Konstrukční zajímavosti
 • sázecí překladná nivelační libela se zajišťovacími zámky
 • elevační šroub u objektivu
 • BREVETE S.G.D.G je označení na patent nezajištěný státem

Informace o používání přístroje
 • vysokoškolská výuka
 • určeno pro přesné práce

Informace o stavu přístroje
 • kompletní
 • obraz je znečištěn
 • nitkový kříž nelze zaostřit
 • nelze určit citlivost sázecí libely

Více
nivelační přístroj
Kolibřík 
Optikotechna

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Optikotechna

Konstrukční zajímavosti
 • připevnění - závit o průměru 8mm

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně byl používán na SPŠ v Příbrami

Informace o stavu přístroje
 • výborný stav
 • v příslušenství stativ

Více
nivelační přístroj
KNK 8,8x 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Srb a Štys Praha, Czecho-Slovakia

Konstrukční zajímavosti
 • připojení na fotografický stativ
 • nivelační libela poškozená, nelze určit její citlivost
 • kapesní nivelační přístroj
 • typ konstrukce I.

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
nivelační přístroj
N1 
Wild Heerburgg

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Wild Heerburgg

Konstrukční zajímavosti
 • připevnění - trojnožka se závitem o průměru 14mm

Informace o stavu přístroje
 • transportní skříňka upravená možná od Meopty

Více
nivelační přístroj
N 25x 
Meopta

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Meopta

Konstrukční zajímavosti
 • obraz nivelační libely v obraze dalekohledu

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
nivelační přístroj
MN 30x 
Meopta

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Meopta

Více
nivelační přístroj
MNK 20 
Meopta

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Meopta Praha

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - kompenzátorový (samourovnávací) přístroj
 • hrubá třecí a jemná nekonečná ustanovka
 • poslední vyráběný československý typ geodetického přístroje (do 1963)
 • pastorek pro nastavení nulového čtení vodorovného kruhu

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
nivelační přístroj
N3 
Wild Heerburgg

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG SWITZERLAND

Konstrukční zajímavosti
 • využívá planparalelní desky spojené s mikrometrem
 • přesnost odečtení 0,01 mm
 • zakrytá nivelační libela
 • vyráběn v metrickém  a nemetrickém provedení (stopách a palcích)

Informace o používání přístroje
 • vyráběn v letech 1940-1972
 • používán pro měření deformací stavebních objektu (přehrad, budov), ustavování strojírenských strojů

Informace o stavu přístroje
 • plně funkční

Více
nivelační přístroj
Ni 025 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Informace o stavu přístroje
 • nefunkční kompenzátor

Více
nivelační přístroj
Ni 050 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • horizontace pomocí klínků

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
nivelační přístroj
Ni-D1 
MOM

Název výrobce uvedený na přístroji
 • MOM BUDAPEST

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný kruh v krytu
 • svislá konstrukce dalekohledu - periskop

Informace o používání přístroje
 • výuka FAST VUT Brno

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
nivelační přístroj
NK2 
Wild Heerburgg

Název výrobce uvedený na přístroji

 • Wild Heerburgg
Konstrukční zajímavosti
 • dalekohled stálé délky
 • upevnění deskou podložky
 • koincidenční libela dalekohledu
 • vodorovný kruh

Více
nivelační přístroj
Ni 007 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • dalekohled má svislou konstrukci podobnou periskopu

Informace o stavu přístroje
 • výborný stav

Více
nivelační přístroj
Ni 002 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • VEB Carl Zeiss Jena

Informace o stavu přístroje
 • neoriginální trojnožka - jiná barva
 • zachovalé příslušenství

Více
nivelační přístroj
Ni 030 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • nivelační libela v krytu s půleným obrazem

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
nivelační přístroj
Ni 050 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • místo stavěcí šroubů jsou pro horizontaci použity dva klíny

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán ve firmě pt geodet, která se zaměřovala na důlní měřictví a inženýrskou geodézii

Informace o stavu přístroje
 • neúplné příslušenství

Více
nivelační přístroj
Ni 040A 
Carl Zeiss Jena

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • pro horizontaci použity klínky místo stavěcích šroubů
 • závit o průměru 14 mm

Informace o stavu přístroje
 • velmi dobrý stav včetně příslušenství

Více