Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Leitz

teodolit
Richtkreis-Kollimator 12M - R Kr.K. 12m 
Theodolit

Herstellerkennzeichnung
  • beh - německé válečné označení firmy Leitz

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr