Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Leitz

Mechanik a optik Ernst Leitz v roce 1864 vstoupil do zaměstnání v Optickém institutu ve Wetzlaru, založeném Carl Kellnerem.  V roce 1869 se stal jediným vlastníkem.  Vyráběl chemické a fyzikální aparatury, optická zařízení a zejména mikroskopy – v roce 1899 bylo dosaženo výrobního čísla 50.000, o 8 let později 100.000. Vedení firmy Ernst Leitz GmbH převzal v roce 1920 jeho syn. Podnik se též stal předním německým a světovým výrobce fotoaparátů Leica na perforovaný 35 mm film a spolupracoval se známými výrobci geodetických přístrojů, např. Kern, Wild. V době 2. světové války pod kódovým označením +beh vyráběl teodolitové systémy pro orientaci palby těžkého dělostřelectva a raket. V roce 1948 vznikla samostatná vývojová laboratoř pro optické sklo. Společnost se rozdělila na tři divize, Leica Camera, Leica Microsystems a Leica Geosystems, která v současnosti patří do společnosti Hexagon.
teodolit
Richtkreis-Kollimator 12M - R Kr.K. 12m 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
  • beh - německé válečné označení firmy Leitz

Konstrukční zajímavosti
  • pohyb alhidády po ozubené dráze 
  • omezený pohyb ve svislé rovině tangentovým šroubem
  • předsazený 90° hranol dalekohledu
  • lomený dalekohled - zvětšení 5x
  • speciální "dalekohled" s čtecí mřížkou pro protistanici

Informace o používání přístroje
  • součást soupravy pro řízení těžkého dělostřelectva a německých raket V2

Informace o stavu přístroje
  • nemá přepravní bednu

Více