Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Süss

Německý mechanik a konstruktér Ferdinand Süss (Nándor S.) založil v Budapešti v roce 1900 podnik Suss Nandor fele Praecizios Mechanikai Intezet pro výrobu jemné mechaniky a optiky, produkující též geodetické přístroje.

V roce 1934 byl podnik přejmenován na Magyar Optikai Müvek (MOM). Firma MOM po válce působila i v elektrotechnice, roku 1963 převzala geodetickou výrobu pražského závodu Meopta. U nás byly známé zejména její gyroteodolity nebo radiové dálkoměry. Podnik MOM zanikl roku 1990.

Zajímavostí je, že VZÚ Praha použil dva repetiční teodolity firmy Süss (o průměru vodorovného kruhu 30 cm a 21 cm) v roce 1923 při triangulaci I. řádu na Moravě.

Související:

MOM

tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
  • Süss N. Budapest

Informace o stavu přístroje
  • chybí okulár dalekohledu

Více
teodolit
Aa-1 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
  • Süss N-Budapest

Konstrukční zajímavosti
  • odnímatelný dalekohled

Informace o stavu přístroje
  • nečitelné a neúplné odečítací pomůcky
  • schází aretace točné osy dalekohledu

Více